Ανακοινώσεις

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10/11/2011

 

                                                                                               ΠΡΟΣ: Φορείς- Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

                                                                                               ΚΟΙΝ.:  ΕΣΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ιδιωτικά σχολεία α’βάθμιας & β’βάθμιας εκπαίδευσης»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά το από 4 Οκτωβρίου 2011 αυστηρό υπόμνημα της Ομοσπονδίας προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το οποίο εκφραζόταν εκ μέρους του συνόλου των γονέων ατόμων με αναπηρία η αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για την ρατσιστική συμπεριφορά της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, η οποία με απόφασή της απευθυνόταν σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο στη Λάρισα, το οποίο και ενημέρωνε ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε Ιδιωτικά Σχολεία.   

Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας μας είναι ότι στις 2 Νοεμβρίου 2011 το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξέδωσε σχετική απόφαση (με αριθ. πρωτ. Φ.18/111262/Δ5), η οποία στάλθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, με την οποία ανακαλεί το υπ’αρ. Φ.17/104056/Δ5/16-9-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και αναφέρει ότι οι μαθητές με αναπηρία και ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 3699/08 (Α,199), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, οι αυτιστικοί μαθητές υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον όμως δεν απαιτείται παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής, με βάση γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 200/1998 (Α΄161): «Για την αντιμετώπιση νηπίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες, ο/η νηπιαγωγός μπορεί να συνεργάζεται ακόμη και εντός της αίθουσας διδασκαλίας με τους γονείς αυτών των νηπίων ή με άτομα που κρίνονται ειδικά για την περίπτωση ή μπορούν να προσφέρουν ειδική βοήθεια, όταν ο ίδιος ο/η σχολικός/ή σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής το κρίνουν απαραίτητο».    

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, πιστή στις αρχές της και στο θεσμικό ρόλο της, με διαρκείς και άοκνες προσπάθειες και παρεμβάσεις,  είναι πάντα στη διάθεση των φορέων της για τη στήριξη, την προώθηση και την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν δυσμενώς τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους.


Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ