Ανακοινώσεις

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΒΑ)

22/11/2011

                                                                                    ΠΡΟΣ: κ. Αθ. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα 
                                                                                                Κοινωνικών Ασφαλίσεων

                                                                                      Κοιν:-Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,
                                                                                                 κ. Κουτρουμάνη
                                                                                               -ΕΣΑμεΑ

 

Κυρία Γενικέ,

Με τo πρόσφατο εγχείρημα αναθεώρησης του ΚΕΒΑ, που έγινε από τις υπηρεσίες σας, παρατηρείται γενικευμένη μείωση των ποσοστών αναπηρίας για μια σειρά βαριών μόνιμων κατηγοριών αναπηρίας. Το περίεργο είναι ότι –σχεδόν στο σύνολό του- το σκεπτικό της μείωσης των ποσοστών αναπηρίας δεν συνοδεύεται από επιστημονική αιτιολόγηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε άμεση αντίθεση με την ίδια την ιατρική επιστήμη και ως ένα από τα πολλά παραδείγματα αναφέρουμε αυτό των ψυχικών παθήσεων, όπου για την απόδοση ποσοστού αναπηρίας τίθενται αντιεπιστημονικές προϋποθέσεις, οι οποίες δε συνάδουν με τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, όπως πρόσφατη νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική ή απαλλαγή από το στρατό, λες και η ψυχιατρική πάθηση δεν εμφανίζεται μετά το 18ο ή 20ο έτος κατά το οποίο εκτίεται η στρατιωτική θητεία!!! Αλλά και πιο «τρανό» παράδειγμα αυτό του Αυτισμού, θέμα για το οποίο σας αναλύουμε παρακάτω επακριβώς:
«Αυτισμός (σύνδρομο Asperger): Καταρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την κατηγοριοποίηση και το βαθμό αναπηρίας που εμφανίζει το άτομο με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το ανομοιογενές προφίλ δεξιοτήτων διαφοροποιεί το επίπεδο λειτουργικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να εμφανίζουν αντίστοιχα υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο, γεγονός που επηρεάζει καταλυτικά το βαθμό αυτονομίας τους. Ωστόσο, σε πολλούς τομείς παρουσιάζουν σημαντική έκπτωση και συνεπώς χρήζουν συστηματικής υποστήριξης γι’ αυτό και θα πρέπει να αποδίδεται σημαντικός βαθμός αναπηρίας από 67% και άνω. Ο βαθμός αυτός οφείλει να αυξάνεται, όσο το άτομο παρουσιάζει μεγαλύτερη έκπτωση σε 80% για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν μπορούν να εργαστούν.
Τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας των ατόμων με αυτισμό, και για τα οποία έχουμε δεχθεί καταγγελίες, οφείλονται στο γεγονός ότι ο Αυτισμός δεν αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία αναπηρίας ανεξαρτήτως νοητικού δυναμικού.
Παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν και νοητική αναπηρία, οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά και οι πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης τους οφείλονται κατά κύριο λόγο στα χαρακτηριστικά του αυτισμού και όχι στο χαμηλότερο του μέσου όρου δείκτη νοημοσύνης τους.
Επιπλέον εξαιτίας της φύσης της αναπηρίας τους που κατά κύριο λόγο εστιάζεται στη διαταραγμένη επικοινωνία τους και στην πλήρη έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεν είναι σε θέση να συνεργαστούν προκειμένου να ολοκληρώσουν το τεστ νοημοσύνης (WHISK),το οποίο στα διάφορα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των Δημόσιων Νοσοκομείων πραγματοποιείται από Ψυχολόγους και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρούνται ασφαλή. 
Άλλα σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης του δείκτη νοημοσύνης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό δεν υπάρχουν συνεπώς είναι δεδομένη η αδυναμία των ψυχιάτρων να διαγνώσουν οτιδήποτε άλλο πέρα από τον Αυτισμό. Άλλωστε ήδη κάποιοι από αυτούς στα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής έχουν δηλώσει την αδυναμία αυτή. Υπάρχει βέβαια διαβάθμιση στον Αυτισμό με βάση τη λειτουργικότητα του ατόμου που χαρακτηρίζεται χαμηλή, μέτρια ή υψηλή.
Ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον σύστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ποσοστό αναπηρίας θα έπρεπε να διαμορφώνεται για τα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα από 67% έως και 100%,  δεδομένου του ανομοιογενούς προφίλ δεξιοτήτων και λειτουργικότητας τους.
Θα πρέπει η Ψυχιατρική Εταιρεία να πάρει θέση προσδιορίζοντας με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι παιδοψυχίατροι, αποσυνδέοντας την από το δείκτη νοημοσύνης προκειμένου να υπάρχει διαφοροδιάγνωση και να αναγνωρίζεται  με τρόπο διακριτό.
Ο αναθεωρημένος ΚΕΒΑ μόλις που αγγίζει τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στο κεφάλαιο Αξιολόγηση αναπηρίας στις ψυχικές διαταραχές και συγκεκριμένα στην ενότητα: 9. Διαταραχές της Ψυχολογικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα στην ενότητα 9 αναφέρει: Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, άτυπος αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger) Π.Α. 35-67%. Το σύνδρομο Asperger, στο οποίο προσδίδεται ποσοστό αναπηρίας 35-67%, συνήθως συνοδεύεται δευτερογενώς από άλλες ψυχικές διαταραχές, κυρίως σοβαρή κατάθλιψη, που επιδεινώνουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα και απαιτούν ειδική θεραπεία» (επισυνάπτονται δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις της Βάγιας Παπαγεωργίου-MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχιάτρου-Ειδικού TEACCH, Συμβούλου Αυτισμού, τ. Επίκουρου Καθηγήτριας Παιδοψυχιατρικής και των Κ. Φρανσίς  Παιδοψυχιάτρου – Λέκτορα  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών – Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΕΠΑΑ και Ι. Βογινδρούκα – Λογοπεδικού  PhD – Διδάσκοντος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΕΠΑΑ).
Ο αναθεωρημένος ΚΕΒΑ αντιμετωπίζει αυτές τις σοβαρές  νευρολογικές καθοριζόμενες διαταραχές στην επεξεργασία πληροφοριών, στην αλλαγή της προσοχής και στη μάθηση, που προκαλούν σοβαρή αναπηρία, με τον πλέον αντιεπιστημονικό και αδιάφορο τρόπο. Ο συντάκτης του κειμένου δεν γνωρίζει ότι ο όρος παιδικός αυτισμός είναι αδόκιμος και δεν υφίσταται, ενώ όπως φαίνεται δεν γνωρίζει ότι το σύνδρομο Rett δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Το σύνδρομο Rett έχει γνωστή γενετική αιτιολογία, συνοδεύεται από σοβαρή νευρολογική συμπτωματολογία, νοητική υστέρηση και αυτιστικά συμπτώματα και προκαλεί σοβαρή αναπηρία 100% έως και θάνατο.
Επίσης, στο νέο κανονισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί σύνδρομα με μεγάλο πληθυσμό πασχόντων, όπως το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Brander Willie κ.ο.κ.
Το εγχείρημα της αναθεώρησης των κεφαλαίων του ΚΕΒΑ δεν δόθηκε σε διαβούλευση με τους φορείς των ίδιων των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, μέσω της ΕΣΑμεΑ, που θεσμοθετημένα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του χώρου, παρόλο που η διαδικασία αυτή είχε συμφωνηθεί σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3868/10.
Πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της αναθεώρησης του ΚΕΒΑ, απαιτούνταν για λόγους δεοντολογικούς η συνεδρίαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής παρουσία των ιατρών – επιστημόνων οι οποίοι συμμετείχαν στην αναθεώρηση της εκατοστιαίας ποσοστιαίας αναλογίας κάθε αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, -συνεδρίαση η οποία δεν έγινε ποτέ- και τα αναθεωρημένα κεφάλαια του ΚΕΒΑ εστάλησαν προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.


Κυρία Γενικέ,
Η  γενικευμένη και βίαιη μείωση των ποσοστών αναπηρίας για όλες σχεδόν τις κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης αποδεικνύει ότι ο ΚΕΒΑ χρησιμοποιείται ως ένα ψυχρό δημοσιονομικό εργαλείο οριζόντιας μείωσης των δημοσιονομικών δαπανών. Η πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΕΒΑ αγνόησε πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υγειονομικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών παροχών και θεσμικών μέτρων κοινωνικής και οικονομικής προστασίας  των ατόμων με αναπηρία.   
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία εκπροσωπεί τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, μέσω των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων αυτών, αμφισβητεί την αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία του ΚΕΒΑ και ζητά να ανασταλεί η εφαρμογή του, μέχρι να σταθμιστεί, αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.3868/2010 και αφού ληφθούν υπ΄όψιν και οι επισημάνσεις που έχουν γίνει  επί της αναθεώρησης αυτού του νέου Κανονισμού από τους επίσημους φορείς του αναπηρικού κινήματος και την ΕΣΑμεΑ.

 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ