Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ν. 2643/98

23/11/2011

 

                                                                                       ΠΡΟΣ: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                                                                                                    & Ηλ. Διακυβέρνησης
                                                                                                        κ. Δ. Ρέππα
                                                                                        ΚΟΙΝ.:-Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                                                                                                    & Ηλ. Διακυβέρνησης
                                                                                                         κ. Ρόβλια
                                                                                                   -Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής
                                                                                                     Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνη
                                                                                                    Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής                                                      
                                                                                                     Ασφάλισης, κ. Ι. Κουτσούκο
                                                                                                    -Γεν. Γραμματέα Εργασίας, κα Στρατινάκη
                                                                                                    -Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας, κα Τσίλλερ
                                                                                                    -ΕΣΑμεΑ
                                                                                                    -Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/95/οικ.21796 Υπουργική Απόφαση (με αρ. Φύλλου 2491/4-11-2011/Τεύχος Β΄ ΦΕΚ) με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών έτους 2012» και πιο συγκεκριμένα με την §6.α. κατανέμονται 584 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για το Υπουργείο Οικονομικών.

Στην κατανομή αυτή δεν περιλαμβάνονται τα άτομα που από τις αρχές του 2011 έχουν τοποθετηθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) από τις Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν.2643/98 της τελευταίας προκήρυξης του έτους 2008 και βάσει των αποφάσεων αυτών εκκρεμούν οι κατανομές τριών ατόμων ( 1 άτομο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1 άτομο Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 1 άτομο Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε άμεσα την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συμπληρωματική  κατανομή των διοριστέων του έτους 2012 για το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία να περιλαμβάνονται τα τρία άτομα που έχουν τοποθετηθεί από τις Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98 της τελευταίας προκήρυξης του έτους 2008 σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων.

Τέλος τονίζουμε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει ν’ αναλάβετε πλήρως την πολιτική ευθύνη και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο διορισμό του συνόλου των επιτυχόντων του Ν. 2643/98 μετά την τελευταία προκήρυξη του έτους 2008 και οι οποίοι έχουν λάβει τις αποφάσεις τοποθέτησής τους από τις αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98. Η τριετής ταλαιπωρία και ομηρία του συνόλου των επιτυχόντων του Ν. 2643/98 της προκήρυξης του έτους 2008 και η αντίστοιχη τριετής ομηρία των οικογενειών τους δεν μπορούν να συνεχιστούν. 

Είναι ευθύνη της Πολιτείας και ιδιαίτερα του Υπουργείου σας την όποια θα πρέπει ν’ αναλάβετε άμεσα και να δώσετε λύση.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε  για τις ενέργειές σας και την εξέλιξη του θέματος.  

 

 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 
 
                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

      

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ