Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)

24/11/2011

                                                        ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουμάνη
                                                                    -κα Αθ. Δρέττα, Γ. Γραμματέα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων
                                                                    -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Βουδούρη
                                                                    -Πρόεδρο ΟΠΑΔ,  κ. Σουλιώτη
                                                          
                                                          Κοιν: -ΕΣΑμεΑ


Κύριε Υπουργέ,

Παρά τη δέσμευσή σας και την πίστωση χρόνου που δώσατε στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ να σας καταθέσει τις προτάσεις του για την τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ. πρωτ.: Φ.90380/25916/3294/31.10.2011, δεν κατέστη δυνατόν, παρά τις προσπάθειες του εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ, κ. Λεοντόπουλου, να αντιληφθούν τα μέλη της Επιτροπής την παρέμβασή μας για το άρθρο 17 «Ειδική Αγωγή» και συγκεκριμένα στην παρ. 2 όπου οι φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση, ψυχοθεραπείες κ.ο.κ., δεν αποτελούν Σχολική Ειδική Αγωγή, αλλά μερική αποκατάσταση και αποθεραπεία, ώστε το παιδί με Εγκεφαλική Παράλυση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομα και Πολλαπλές Αναπηρίες να βελτιώσει τις ικανότητές του.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, καμιά από τις παραπάνω αναπηρίες, μετά το 18ο έτος ηλικίας του ατόμου, δεν αποκαθίσταται, γι΄ αυτό και ζητούμε οι θεραπευτικές πράξεις να περιοριστούν στο 50%, ώστε να συντηρείται η όποια αποκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το 18ο έτος, αφού σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή πλήρης έλλειψη θεραπευτικού-αποκαταστασιακού προγράμματος του ατόμου με αναπηρία) συνεπάγεται ραγδαία επιδείνωση, οπισθοδρόμηση της πορείας του ατόμου, που σαν αποτέλεσμα έχει ουσιαστικά την ακύρωση της θεραπευτικής-αποκαταστασιακής εξέλιξης του ατόμου με αναπηρία που έχει επιτευχθεί μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του ατόμου.

Η παρ. 2Β του άρθρου 17 του νέου Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να μετατραπεί ως ακολούθως: «Σε σοβαρά νοητικά, νευρολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα……. (προκειμένου με την προσθήκη του  όρου «νευρολογικά» να διευκρινιστεί ότι νοούνται σοβαρές αναπηρίες όπως Εγκεφαλική Παράλυση, Σπαστική Τετραπληγία, Παραπληγία, ώστε να διαχωρίσουμε αυτό που αναφέρεται ως «Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα…» στην παρ. β. στο τέλος του άρθρου 14, όπου η αναφορά αυτή του άρθρου αφορά σε αναπηρίες που έχουν προέλθει από ατυχήματα ή εγκεφαλικά επεισόδια και όχι από την ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου με μια από τις παραπάνω αναπηρίες).


Κύριε Υπουργέ,

Αναγνωρίζουμε τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, αναγνωρίζουμε  την προσπάθειά σας για εξυγίανση των ασφαλιστικών ταμείων, είμαστε όμως βέβαιοι ότι αναγνωρίζετε και εσείς τον αγώνα μας και την επιβάρυνση που θα δεχθεί η επισφαλής υγεία των ανάπηρων παιδιών μας από τη μείωση θεραπευτικών πράξεων. Ελπίζουμε ότι οι θέσεις μας θα βρουν την απαιτούμενη ανταπόκριση.

 

                                                                              Με εκτίμηση,
                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ