Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

21/12/2011

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για την ισχύ των Γνωματεύσεων Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2011» 

 

Μετά από τις προσπάθειες και τις πιέσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία « οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1.09.2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, τις Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ». 

Προσοχή: οι Γνωματεύσεις που αναγράφουν επ'αόριστον ή εφ'όρου ζωής ισχύον επ' αόριστον.
Γνωματεύσεις που δεν έχει εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης τους ισχύουν έως την αναγραφόμενη ημερομηνία.

 

Τη  σχετική εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική σελίδα:
 http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/45%CE%A8%CE%A0%CE%9B-%CE%975%CE%9A

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ