Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN, ΑΥΤΙΣΜΟ & ΕΓΚΕΦ. ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

20/12/2011

 

ΘΕΜΑ: «Νέα Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (σχετικό ΦΕΚ 262/ΤΑ΄/16-12-2011) για το ειδικό τέλος ακινήτων οδηγεί στην ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό και εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στις ρυθμίσεις του μειωμένου συντελεστή»

 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνεχής αγώνας και οι πιέσεις όλου του αναπηρικού κινήματος, μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με κορύφωση της όλης προσπάθειας την παν-αναπηρική συγκέντρωση στις 13 Δεκέμβριου 2011, στην πλατεία Ομονοίας είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της Νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις 16 Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ262/ΤΑ΄/16-12-2011) με την οποία η αρχική ρύθμιση του άρθρου 53 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4024 αντικαθίσταται ως εξής:

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους ισχύει σε πρόσωπο που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, παρουσιάζει αναπηρία (80%) και άνω, και προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο DOWN ποσοστό από 67% και άνω. Οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται για την ένταξη στο μειωμένο συντελεστή παραμένουν ίδιες (η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000,00€ αντικειμενικής αξίας, προσαυξανόμενη κατά 10.000,00€ για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου διευκρινίζεται ότι η έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος μπορεί ν’αναστέλλεται με πράξη του Προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή ο κάτοχος του ακινήτου διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες ( απουσία εισοδήματος, κλπ).

Επίσης, οι τριμελείς επιτροπές οι οποίες είχαν ανακοινωθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ1244 δεν ισχύουν και οι λόγοι αναστολής διακοπής ρεύματος ή καταβολής του σε περισσότερες δόσεις κρίνονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Εφορίας.

Τέλος έχει ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος, η οποία θα αυξήσει το όριο αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την ένταξη στο μειωμένο συντελεστή (όπως προαναφέραμε μέχρι τώρα η συνολική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000,00€).

Οι διεκδικήσεις και οι προσπάθειες του αναπηρικού κινήματος είναι οργανωμένες και συνεχείς, προκειμένου να εφαρμοστούν προστατευτικά μέτρα και πολιτικές για τα ¶τομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, και τις οικογένειές τους.   

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ