Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

10/1/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας…………..εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος». Επειδή όμως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με τα επιδόματα την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/45%CE%A89%CE%98-%CE%9A%CE%972

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Σε συνέχεια του ΦΕΚ 262 «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σε όλες τις ΔΟΥ σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A8%CE%A1%CE%97-%CE%A66%CE%A0

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ