Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

12/1/2012

                                                                                          
                                                                           ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Γιαννίτση
                                                                                                  
                                                                              Κοιν: -Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης                   
                                                                                         & Θρησκευμάτων, κα. Α. Διαμαντοπούλου
                                                                                        -Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο
                                                                                        -Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Κουκουλόπουλο
                                                                                        -Υφυπουργό Παιδείας, κα Π. Χριστοφιλοπούλου
                                                                                        -Ειδικό Γρ. Α’ & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
                                                                                          κ. Μ. Κοντογιάννη
                                                                                        -Δ/ντή Ειδικής Αγωγής, κ. Γ. Αλεβίζο
                                                                                        -Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                                                                                          κ. Γ. Περδικάκη και Δ. Ποντικάκη
                                                                                         -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Άμεση νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος μετακίνησης Μαθητών με Αναπηρία»


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας και διαρκής αγώνας μας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και για τους μαθητές με αναπηρία (Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες).     

Ήδη πριν ξεκινήσει το τρέχον σχολικό έτος, είχαμε εκφράσει δημόσια την αγωνία που διακατέχει όλους τους γονείς των μαθητών με αναπηρία, για τον τρόπο  και για τη συνέχιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς μετακίνησής τους από και προς τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, όπως επίσης είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου που υπήρχε να δημιουργηθεί αντίστοιχο αλαλούμ με αυτό του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2011, εξαιτίας της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Δυστυχώς όμως, η αγωνία μας επιβεβαιώθηκε με τον πλέον  αρνητικό τρόπο.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2011, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, κατόπιν εντολής των Προϊσταμένων τους, ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών ότι οι μετακινήσεις των Μαθητών με Αναπηρία, σταματούν από 9-1-2012, λόγω διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν στις διαγωνιστικές διαδικασίες στους κατά τόπους Δήμους για την ανάθεση των μετακινήσεων σε μειοδότες μεταφορείς, μετά από διαβεβαιώσεις των Δήμων αλλά και των υπηρεσιών του Υπουργείου σας ότι θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα μέχρι τις 9-1-2012, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 30-12-2011 (ΦΕΚ 268), με την οποία δόθηκε παράταση των υφισταμένων συμβάσεων και του τρόπου μετακίνησης των Μαθητών με Αναπηρία μέχρι 28-2-2012.


Κύριε Υπουργέ,

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε καν πρόχειρη λύση του προβλήματος, παρατείνει την αγωνία χιλιάδων οικογενειών και μαθητών ΑμεΑ, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, ενώ σε συνδυασμό και με την ΚΥΑ 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701Β), αλλά και την εγκύκλιο 52/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, καταργεί στην ουσία τη δημόσια δωρεάν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τα Άτομα με Αναπηρία και καθιστά τους Εκπαιδευτικούς-Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων σε «χιλιομετρητές» και «ταμίες-αποζημιωτές», δημιουργώντας βέβαια τεράστια πραγματικά προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών με αναπηρία.

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε όπως παρέμβετε προσωπικά και άμεσα για την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος της μετακίνησης των Μαθητών με Αναπηρία και η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη, παρά μόνο η εξής: να παραταθεί το ισχύον σύστημα μετακίνησης μαθητών με αναπηρία μέχρι λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους και με σχετική νομοθετική ρύθμιση, την ευθύνη της μετακίνησης των Μαθητών με Αναπηρία να συνεχίσουν να την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας (τ. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), οι οποίες την ασκούν μέχρι σήμερα και οι οποίες και την τεχνογνωσία υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών διαθέτουν και την τεχνογνωσία ελέγχου και εποπτείας των συμβάσεων μετακίνησης έχουν και επιπρόσθετα επιλύεται με τον τρόπο αυτό και η διαδημοτική μετακίνηση Μαθητών με Αναπηρία, που το σχολείο τους βρίσκεται σε άλλο Δήμο από αυτόν που κατοικούν.

Το θέμα της μετακίνησης Μαθητών με Αναπηρία είναι μείζονος σημασίας, αποτελεί το Α και το Ω για τη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης (αφού χωρίς τη διασφαλισμένη δωρεάν μετακίνησή τους από και προς τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης, αυτομάτως ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών αυτών θα διακόψει τη φοίτησή του και θα βρεθεί εκτός εκπαίδευσης), χαρακτηρίζει εν πολλοίς τη Δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση και από τον τρόπο που αυτή γίνεται, εξαρτάται ακόμα και η συνοχή των οικογενειών των Μαθητών με Αναπηρία, συνοχή η οποία αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύει η χώρα, δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως και παντοιοτρόπως.

Σας ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά, ευελπιστούμε στην άμεση ενεργοποίησή σας για την ΑΜΕΣΗ επίλυση του θέματος και παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να σας αναλύσουμε διεξοδικά όλες τις πτυχές του προβλήματος, αλλά και τις λύσεις που προτείνουμε για τη μετακίνηση των Μαθητών με Αναπηρία που φοιτούν σε όλες τις Μονάδες Δημόσιας Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΕΕΚ σε όλη τη χώρα.

                                 

  Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                            
                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ