Ανακοινώσεις

"ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015"

24/1/2012

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου: Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

               

Όπως είναι γνωστό, με παρέμβασή της η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 24/11/2011 προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλο και τον  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,  κ. Γ. Κουτρουμάνη, είχε ζητήσει την εξαίρεση και όσων γονέων δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, από τη μείωση της τακτικής τους σύνταξης. Δηλαδή, είχε ζητήσει το αυτονόητο: με νομοθετική ρύθμιση να εξαιρεθούν και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ, το ΝΑΤ, τον ΟΑΕΕ, το μέταλλο και τη Βαριά Βιομηχανία, της μείωσης της τακτικής σύνταξης που προβλέπεται στο ν. 4024/2011, αποκαθιστώντας την άνιση μεταχείριση μεταξύ συνταξιούχων που τα παιδιά τους έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: την αναπηρία.

Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και με την ουσιαστική και καταλυτική συνδρομή της ΕΣΑμεΑ, είναι το γεγονός ότι στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 25 το εξής:


Άρθρο 25
: 1. Μετά το τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 και μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «1. Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης: α) οι συνταξιούχοι  λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις……..».

Συνεπώς βρισκόμαστε εν αναμονή της δημοσίευσης του ψηφισθέντος νομοσχεδίου στο ΦΕΚ και των πιθανών εφαρμοστικών εγκυκλίων προς τους φορείς κύριας σύνταξης.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, μετά και από αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται η πάγια θέση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που στηρίζεται στην αρχή ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο διεκδίκησης και κατοχύρωσης του «αυτονόητου» για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, αποτέλεσμα φέρνει μόνο ο διαρκής αγώνας και η προσπάθεια που γίνεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συντονισμό, αλληλεγγύη, κοινή δράση και συμμετοχή ολόκληρου του αναπηρικού κινήματος.

 
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ