Ανακοινώσεις

"ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"

31/1/2012

Προς: Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, κ. Βουδούρη

ΚΟΙΝ:-Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κου Γ. Κουτρουμάνη
           -Γραφείο Υπουργού Υγείας Κου Αν. Λοβέρδου
           -Γραφείο Υφυπουργού Υγείας Κου Μ. Τιμοσίδη
           -Γραφείο Υφυπουργού Υγείας Κου Μ. Μπόλαρη
           -Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
           -κ. Αθ. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφαλίσεων
           -κ. Γ. Πολύζο, Γεν. Γραμματέα Υγείας
           -κ. Γ. Κατριβάνο, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
           -κ. Α. Δημόπουλο, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
           -ΕΣΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»Κύριε Πρόεδρε,

Όπως ήδη σας έχει γίνει γνωστό τόσο από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, όσο όμως και από τον επίσημο εκπρόσωπο του αναπηρικού κινήματος την ΕΣΑμεΑ, ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών του, παρουσιάζει τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση κ.λπ.), κυρίως μετά την ενηλικίωσή τους,  καθώς επίσης και προβλήματα στη διασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, κατ΄ άρθρο, σας επαναλαμβάνουμε τις παρατηρήσεις-θέσεις-προτάσεις μας, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 17

Το άρθρο 17 του Κανονισμού, στερούμενο ιατρικής αλλά και κοινωνικής τεκμηρίωσης, στερεί από την Ειδική Αγωγή -δηλαδή παροχές υπηρεσιών υγείας, όπως φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική ψυχολογική υποστήριξη-, όλα τα παιδιά με Αναπηρία μετά τα 18 τους χρόνια.

Αναφερόμαστε στην ιατρική τεκμηρίωση, γιατί ακόμα και σήμερα Ιατροί Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Ορθοπεδικοί, που υπηρετούν στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ γράφουν θεραπείες, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους ως μέσον διατήρησης των κεκτημένων και μετά τα 18 χρόνια και σύμφωνα με την κλινική εικόνα του δικαιούχου, έστω και μειωμένες σε ποσοστό 50%.

Θεωρούμε αδιανόητο τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες να αντιμετωπίζονται από θεραπευτικής απόψεως (κατά την έννοια του άρθρου 17), όπως τα άτομα μεγάλης ηλικίας που έχουν προσβληθεί από ένα απλό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συνεπώς προτείνεται να υπάρξει σαφής διατύπωση και πρόβλεψη στο παρόν άρθρο για τα άτομα με τις προαναφερθείσες αναπηρίες, ηλικίας άνω των 18 ετών για έγκριση 15 συνεδριών Φ/θ, έως 8 Ε/θ για αμιγώς κινητικές αναπηρίες και μέχρι 20 συνεδρίες ειδικής αγωγής το μήνα για τα άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η έλλειψη παροχής ειδικής αγωγής μετά το 18ο έτος της ηλικίας ενός ατόμου με αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες, σημαίνει ότι τα άτομα με τις αναπηρίες αυτές, μετά την ενηλικίωσή τους, αφήνονται ολοκληρωτικά στην τύχη τους, ενώ τα θεραπευτικά οφέλη που έχουν αποκομίσει μέχρι την ηλικία των 18 ετών, ακυρώνονται μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε μερικούς μήνες).

 

ΑΡΘΡΟ 18

1.Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τις χιλιάδες γονέων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που τα παιδιά τους μέχρι σήμερα είναι ενταγμένα σε προγράμματα ειδικής αγωγής σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τα οποία:

·Στην πλειονότητά τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν επί σειρά ετών από τους ίδιους του γονείς των ατόμων με βαριές αναπηρίες,

·Παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριές αναπηρίες πριν και μετά την ενηλικίωσή τους καλύπτοντας τις απαραίτητες από ιατρικής απόψεως θεραπευτικές πράξεις, καλύπτοντας συγχρόνως το αδιέξοδο στο οποίο θα βρίσκονταν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, κυρίως μετά την ενηλικίωσή τους,

·Για την παροχή υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με βαριές αναπηρίες προ και μετά το 18ο έτος πολλά από αυτά τα Κέντρα λάμβαναν, μέσω αποδείξεων, από τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα προβλεπόμενα που ορίζει το Κρατικό Τιμολόγιο,

·Μικρός αριθμός αυτών των Κέντρων είχε συνάψει συμβάσεις με τα επιμέρους ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, χωρίς να αποσταλούν επισήμως αλλά απλώς μέσω ανάρτησης σε ηλεκτρονικές σελίδες των επιμέρους ασφαλιστικών ταμείων,  ίσχυαν έως τις 31/12/2011.

·Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ είχαν συνάψει Συμβάσεις με τα  Ασφαλιστικά Ταμεία και λάμβαναν το νοσήλειο σύμφωνα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει του ακόλουθου θεσμικού πλαισίου: ΦΕΚ 789/6-10-93/Υ.Α. Υ4Α/οικ. 9452, Π.Δ. 395/1993, ΦΕΚ. 231/22.11.2005 (καθορισμός ύψους νοσηλείων για τα Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας). 

Για τα Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, που ως γνωστόν αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της συνεχούς υποχρηματοδότησής τους, σημειώνουμε ότι δεν έχει προβλεφθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας, το ΣΥΣΠΥ, σχέδιο Σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (επ’ αυτού σημειώνουμε ότι το Σχέδιο Σύμβασης που αφορά στα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης δεν έχει από επιστημονικής απόψεως ουδεμία σχέση με τα Κέντρα Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, συνεπώς δεν μπορούν να καλύπτονται από την ιδίου τύπου σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ).

Επί των ανωτέρω, προτείνουμε:

Α.Τη σύσταση Επιτροπής από τον ΕΟΠΥΥ ή την ανάθεση στο ΣΥΣΠΥ ενός ενιαίου Σχεδίου Σύμβασης για όλα τα ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί ως Φιλανθρωπικά Σωματεία, με εξειδικευμένες ανά αναπηρία και πράξεις προσθήκες, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Β.Την απόφαση για παράταση των Συμβάσεων των Κέντρων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μέχρι την υπογραφή Συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

 

2.Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για χιλιάδες γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες που στα παιδιά τους επί σειρά ετών παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης από ιδιωτικά Κέντρα, που δεν είχαν ούτε διαθέτουν άδειες λειτουργίας, παρά μόνο Καταστατικό.

3.Πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τις απομακρυσμένες περιοχές σε ολόκληρη την ελληνικής περιφέρεια (πέρα των αστικών κέντρων), όπου υπάρχουν από 0 έως 2 ιδιώτες πάροχοι υγείας (με θεραπευτήρια-κέντρα ή κατ’ οίκον θεραπευτές) και κανένας δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

4.Η αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης (Φ/θ, Ε/θ, Λ/θ) θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα όχι μόνο με την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και προμηθευτών, αλλά και με ένα σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προμηθευτές αυτούς προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (ίσως θα μπορούσε να συνδεθεί και η τιμολόγηση με την αξιολόγηση των προμηθευτών ειδικά αυτών των υπηρεσιών αποκατάστασης, δηλαδή, Φ/θ, κατάταξης σε κλίμακα Α, Β, Γ και αντίστοιχη τιμολόγηση 20, 15, 12 ανά συνεδρία Φ/θ με έκτακτο έλεγχο, αυστηρές ποινές για μη πλήρωση όρων και προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και ανανέωση της δήλωσής των κατ΄ έτος.

5.Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ του κόστους που καταβάλλεται από τους γονείς ατόμων με αναπηρία σε φορείς που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).


Κύριε Πρόεδρε,

Αναλογιζόμενοι τις υφιστάμενες συνθήκες της πραγματικότητας των οικογενειών και ΑμεΑ, την προσπάθεια και την αναγκαιότητα ενός δικαιότερου, σύγχρονου, εξορθολογισμένου και βιώσιμου πλαισίου στις παροχές υγείας με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις οικονομίας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος και με την εμπειρία που έχουμε ως γονείς ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, σας καταθέτουμε για μία ακόμα φορά τις προτάσεις μας σχετικά με το νέο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Προκειμένου να βγούν από το τραγικό αδιέξοδο που έχουν περιέλθει τα άτομα με βαριές αναπηρίες και οι οικογένειές τους και για να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο τα Κέντρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πολίτες με βαριές και πολλαπλές  αναπηρίες, πρέπει να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες:

 

  1. Σύσταση Επιτροπής του ΕΟΠΥΥ που θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση του άρθρου 17 ώστε να καλύπτεται η χορήγηση Ειδικής Αγωγής σε άτομα με νοητικές, νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις και διάχυτα προβλήματα διαταραχής της ανάπτυξης (αυτισμό, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett, asperger κ.λπ.) μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους,
  2. ¶μεση παρέμβαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου ενιαίας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Νοσηλείας των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες,
  3. Συνέχιση του παλαιού συστήματος απόδοσης των τιμών θεραπευτικών πράξεων που διενεργούν τα Κέντρα Υποστήριξης ΑμεΑ βάσει του Κρατικού Τιμολογίου προσαυξημένου και αυτόματη ανανέωση των Συμβάσεων όσων Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες είχαν συνάψει Συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία, έως ότου καταρτιστεί και υπογραφεί η ενιαία σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Νοσηλείας ΑμεΑ,
  4. Διαβούλευση με το αναπηρικό κίνημα (την ΕΣΑμεΑ) επί του σχεδίου ενιαίας σύμβασης που αφορά στα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Νοσηλείας των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβρη, όπως καταρτίσθηκε και τίθεται σε εφαρμογή, περισσότερο δημιουργεί προβλήματα παρά επιλύει, σίγουρα όμως δεν εξυπηρετεί και δεν είναι προς όφελος των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την ολιγωρία της Πολιτείας να πράξει το αυτονόητο, μέσω συγκεκριμένου σχεδίου διακριτών και στοχευμένων μέτρων για τα άτομα με αναπηρία.

Φέρετε πλέον στο ακέραιο την ευθύνη για την επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσής των προβλημάτων που δημιουργεί ο Κανονισμός αυτός σε χιλιάδες οικογένειες ατόμων με βαριές αναπηρίες σε όλη την Ελλάδα.

Η επίλυσή των προβλημάτων που σας αναφέραμε (για μία ακόμα φορά) με το παρών υπόμνημα, αποτελεί στην παρούσα φάση το ελάχιστο που μπορείτε να πράξετε ως κεντρικός φορέας, για να μην για να μην καταρρεύσουν τα Κέντρα Υποστήριξης των Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες και να πάψει να υποβαθμίζεται περαιτέρω η ποιότητα της ζωής των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους, γεγονός που καθημερινά βιώνουμε και μας οδηγεί στην πλήρη εξαθλίωσή.

 

Με εκτίμηση

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ