Ανακοινώσεις

"ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"

1/2/2012

ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την απογραφή των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων στα ΚΕΠ της χώρας»
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τις διευκρινήσεις που απέστειλε 31/01/2012 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας σχετικά με την απογραφή των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων.

Τη σχετική εγκύκλιο (με αρ. πρωτ.:Π3α/Φ.32/Γ.Π. οικ. 11225,  31-1-2012) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στις διευκρινήσεις της απογραφής των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων, μπορείτε να την αναζητήσετε στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο :

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/ΒΟΧΡΘ-ΤΒΡ


Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας για τις σχετικές διευκρινήσεις.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

 

Με εκτίμηση,
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                                       ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΑΣΤΑΣ

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ