Δελτία Τύπου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

3/2/2012ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Απογραφή Δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων»
 
Μόνο ως χάος θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απογραφόμενοι Προνοιακών Επιδομάτων Άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους.
Η ελλιπής στελέχωση των ΚΕΠ σε συνδυασμό με την παρερμηνεία των δυο σχετικών εγκυκλίων Π3/α/1950/5-01-2012 και  Π3α/11225/31-01-2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τη διαδικασία απογραφής ταλαιπωρεί αφάνταστα τους γονείς Ατόμων με Αναπηρία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα :

1.Απαιτείται δικαστική συμπαράσταση για ανήλικα ανάπηρα τέκνα, γεγονός που δηλώνει άγνοια της Νομοθεσίας από πλευράς υπαλλήλων.

2.Για απογραφή δυο ή τριών προνοιακών επιδομάτων ζητούν από τους προσερχόμενους, λόγω της μοναδικοποίησης της απογραφής να προσέλθουν  δυο ή τρεις φορές, προκειμένου για κάθε επίδομα να υπάρξει μοναδικός αριθμός  

3.Παρουσιάσθηκε το φαινόμενο Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου της χώρας να δηλώνει ότι δεν έχει στη διάθεσή της αποφάσεις απονομής Προνοιακού Επιδόματος στον φάκελο δικαιούχων και να αποστέλλει τους πολίτες στις Διευθύνσεις ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να πάρουν τις σχετικές βεβαιώσεις.

Αντιλαμβανόμενοι όλοι ότι αν τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν την τρίτη ημέρα της απογραφής τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες ή μέχρι τον επόμενο μήνα;

Ζητούμε από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών τα εξής:

1.Την προσωρινή απόσπαση στα ΚΕΠ υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να λύνονται επιτόπου τα προβλήματα που ανακύπτουν και

2.Την παράταση των ημερομηνιών, ώστε να προλάβει το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις σε βασικά ζητήματα όπως τα άνωθεν αναφερόμενα.


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, η οποία εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου την 01/02/2012, με αριθμό πρωτ. 394, επαναφέρει το αίτημά μας ότι η απογραφή πρέπει να γίνει με συνθήκες που διευκολύνουν τα Άτομα με Αναπηρία να απογραφούν, χωρίς να τους προσθέτει προβλήματα.

Είναι αδιανόητο να πληροφορούμεθα ότι μέλη μας αναγκάζονται να επανέλθουν στα ΚΕΠ με τον δικηγόρο τους, προκειμένου να εξηγήσει στους υπαλλήλους τη νομοθεσία (δικαστική συμπαράσταση).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο, κ. Ι. Λυμβαίο στο 210-5236501 ή στο 6936-577899 και με το Γ. Γραμματέα, κ. Χ. Νάστα στο 6936-577898

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ