Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2012

6/2/2012ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Γ. Κατριβάνο

Κοιν: -Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μ. Μπόλαρη
         -Γεν. Δ/νση Πρόνοιας, κα Μανωλά
         -Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ, κα Μανθοπούλου
         -Δ/νση Προστασίας Οικογένειας, κ. Α. Κοφινά
         -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2012»

Κύριε Γενικέ,

Η Ομοσπονδία μας, προκειμένου να αναλάβει και φέτος την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία, στα πλαίσια του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος και προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όλες οι προβλεπόμενες κατά Νόμο ενέργειες, ώστε να μη φτάσουμε στις περσινές δύσκολες στιγμές που περάσαμε όλοι, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος (τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους), σε συνέχεια των μέχρι τώρα συνομιλιών μας για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2012, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- Θα πρέπει οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΥΚΑ να έχουν ξεκινήσει την προβλεπόμενη από την ισχύουσα Νομοθεσία διαδικασία έκδοσης διοικητικών εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων και να τα έχουν προωθήσει για συνυπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών (όπου αυτά απαιτούνται), μέχρι 31 Μαρτίου 2012, όπως κατά Νόμο ορίζεται.

- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα η διαδικασία κατανομής της πίστωσης και δέσμευσης της πίστωσης:
α) για την υλοποίηση του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος (Δ/νση Προστασίας Οικογένειας) και
β) μεταφοράς της πίστωσης για την υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ (Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ) στον ΚΑΕ 2559 (αιτηθέν ποσό 800.000 €), η οποία συνοδεύεται και με υπογραφή τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΥΚΑ-ΕΣΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ.


- Να μας διευκρινιστεί το ακριβές ποσό πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΥΥΚΑ που πρόκειται να μεταφερθεί στον ΚΑΕ 2559, για την κάλυψη των εξόδων και των δαπανών υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2012, το οποίο -όπως έχουμε ζητήσει με έγγραφό μας (αρ. πρωτ. 32/23-1-12)- να είναι το ίδιο με το εγκριθέν ποσό του 2011 (επισημαίνεται ότι το 2011 το εγκριθέν ποσό για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Προγράμματος ήταν 800.000 €).


- Βάσει του ανωτέρω ποσού και με δεδομένα την καλύτερη διαχείριση των κρατικών πόρων, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους τελικώς ωφελούμενους (ΑμεΑ και οικογένειές τους), την ταυτόχρονη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη των Ατόμων με Αναπηρία, τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και χρήματος και τέλος, με δεδομένη την περσινή εμπειρία, όπου παρά τις δυσμενέστατες συνθήκες, τις τραγικές καθυστερήσεις και τη μεγάλη μείωση σε κατασκηνωτικούς χώρους και προσωπικό, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, κατάφερε να υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2011, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με ομόφωνη απόφασή του σε συνεδρίαση της 27/1/2012, ενέκρινε σχετική πρόταση, βάσει της οποίας θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περίπου 2.900 ΑμεΑ με τη συνοδεία 1.760 συνοδών και προσωπικού, σε 11 κατασκηνωτικούς χώρους και σε 23 κατασκηνωτικούς περιόδους, με το ποσό των 800.000 €, ως εξής:

-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (4Χ350)
-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (4Χ120)
-Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (3Χ100)
-ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (2Χ100)
-ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (1Χ60)
-ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (4Χ30 μ.)
-ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (1Χ100)
-ΚΟΡΙΝΘΟΣ (1Χ100)
-ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (1Χ40 μ.)
-ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (1Χ40 μ.)
-ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (1Χ40)

(Επισυνάπτουμε απόσπασμα
πρακτικού συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της 27-1-2012, με την ως άνω απόφαση-πρόταση).

 
Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΥΚΑ (Γενική Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ και Δ/νση Προστασίας Οικογένειας) και αναμένουμε να ορίσετε ΑΜΕΣΑ (μέχρι την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012) συνάντηση με συμμετοχή της Γενικής Δ/ντριας Πρόνοιας κας Μανωλά, της Δ/ντριας ΑμεΑ κας Μανθοπούλου και του Δ/ντή Προστασίας Οικογένειας κ. Κοφινά, της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, προκειμένου να συζητηθούν όλα τα ανωτέρω θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2012.

 

 Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ