Ανακοινώσεις

"ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 3996/2011"

29/2/2012


ΠΡΟΣ:
ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Η ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν.3996/2011»

Με σχετική τροπολογία, έστω και με καθυστέρηση έξι μηνών, ο Υπουργός Εργασίας υλοποιεί τη δέσμευσή του για την άρση της αδικίας απέναντι σε εκατοντάδες γονείς ατόμων με αναπηρία, που από το 2010 έχουν υποβάλει αιτήματα συνταξιοδότησης ως γονείς αναπήρων τέκνων και που με το άρθρο 37 του Ν 3996/2011 από τις 5 Αυγούστου 2011 μέχρι και σήμερα βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομηρία, χωρίς εργασία, χωρίς ασφάλιση (αρκετοί εξ αυτών), χωρίς καμία άλλη πηγή εσόδου για τις οικογένειές τους, με τις ανάγκες και τα έξοδα των οικογενειών τους και των αναπήρων τέκνων τους να αυξάνονται, οδηγώντας τους με αυτό τον τρόπο στην εξαθλίωση και φέρνοντας τους περισσότερους από αυτούς ένα βήμα πριν την εξόντωση.

Σήμερα, 29/2/2012, πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εφαρμοστικός Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Στην παρ. Ζ της τροπολογίας αναφέρεται: Η περίπτωση στ της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 04.08.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 04.08.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς».

Η σημαντική αυτή επιτυχία της Ομοσπονδίας μας οφείλεται τόσο στη στήριξη και τη συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των γονέων που αφορά η συγκεκριμένη διάταξη, όσο και στην υπεύθυνη στάση, την υπομονή και την επιμονή όλων μας και βέβαια στη σημαντική στήριξη και βοήθεια από την ΕΣΑμεΑ και ειδικά από τον Πρόεδρό της κ. Γ. Βαρδακαστάνη.

Ο αγώνας μας για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μας που πάσχουν από Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογενειών μας συνεχίζεται και είναι πλέον αυταπόδεικτο πως για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να διακατέχεται από αλληλεγγύη, συνεργασία, υπευθυνότητα, υπομονή και επιμονή.


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των ενεργειών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς το Συνήγορο του Πολίτη για το θέμα της άρσης της συγκεκριμένης αδικίας, ο οποίος σε πόρισμά του αναφέρει ότι : "νέες, πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε εκκρεμείς αιτήσεις".

http://new.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.suntaxeis.62258 Με εκτίμηση,
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ