Ανακοινώσεις

"21 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN"

21/3/2012

«21 Μαρτίου: Παγκόσμια Hμέρα Ατόμων με Σύνδρομο Down»

 
Από το 2006 έχει καθιερωθεί η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down από τα Σωματεία International Down Syndrome Association και European Down Syndrome Association, με πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, προκειμένου να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα για το Σύνδρομο Down.
Μάλιστα επιλέχθηκε ως ημερομηνία η 21η Μαρτίου, από τα αριθμητικά δεδομένα που συνθέτουν το Σύνδρομο (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος).

Το Σύνδρομο Down (το πιο κοινό γενετικό σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης 1:600 γεννήσεις), αποτελεί μία γενετική κατάσταση και όχι ασθένεια, άρα τα άτομα δεν πάσχουν από το Σύνδρομο Down.

Διαρκής αγώνας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στη ζωή, η άρση κάθε αδικίας και εμποδίου για την πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, την καθημερινότητα των ατόμων με Σύνδρομο Down και εν γένει η άρση κάθε  «Προκρούστειας» Μεθόδου για την αναπηρία, όπως ο νέος-καταργηθείς ΚΕΒΑ, που αγνοούσε την ύπαρξη του Συνδρόμου Down ως αναπηρία.

Η κοινωνική ένταξη και προστασία όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως αυτή των ατόμων με βαριές αναπηρίες, είναι η βασικότερη διεκδικητική προτεραιότητα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ!

 
 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ