Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3996/2011

22/3/2012
ΘΕΜΑ:
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 § 1 ΤΟΥ Ν. 3996/2011»Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με την μη ισχύ της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 3996/2011 ( συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4/8/2011 [η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε στο Ν.4052/2012 άρθρο 138, § ΣΤ (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012)].


Τη  σχετική εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική σελίδα:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ika_etam/ada/%CE%9244%CE%944691%CE%A9%CE%93-37%CE%A9

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ