Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2012

11/5/2012ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
           ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ


Κοιν: 1.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
            -Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ
            -Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας

         2. ΕΣΑμεΑΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 213/19-4-2012 επιστολής μας, στην οποία αναφέραμε ότι στις 11 Απριλίου 2012 εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ανάθεσης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος στους Δήμους και στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τα Άτομα με Αναπηρία και μετά την υπογραφή και της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υγείας-ΕΣΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ www.posgamea.gr (και συγκεκριμένα στο τέλος της παρούσας επιστολής) τα εξής έντυπα:

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
  • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 312/2001 (που τηρείται για την αναλογία κατασκηνωτών-συνοδών)

 

- Το Δελτίο του Κατασκηνωτή, στο οποίο θα επισυνάπτεται και  απλή φωτογραφία του, θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, διότι διαφορετικά δεν θα γίνεται αποδεκτό (απαραίτητες οι υπογραφές του Γονέα και του Ιατρού).  Σας γνωρίζουμε ότι οι ηλικίες των υποψηφίων κατασκηνωτών πρέπει να είναι αυστηρά από 10 έως 50 έτη. Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί από τους Συνοδούς του φορέα σας, οι οποίοι πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω. Τα κριτήρια επιλογής συμπληρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον υπεύθυνο κάθε φορέα. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ αδυνατεί να διαθέσει συνοδούς στους φορείς. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται γονείς να συμμετέχουν ως συνοδοί των παιδιών τους στην κατασκήνωση.

- Παρακαλούμε μαζί με τα  Δελτία Κατασκηνωτών και τη φωτογραφία να μας αποστείλετε διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα δηλώνετε συνολικό αριθμό παιδιών και συνοδών, καθώς και κατασκηνωτικό χώρο και περίοδο που  επιθυμείτε να συμμετάσχετε (για τους χώρους και τις περιόδους θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις βγεί από το Υπουργείο Υγείας η σχετική απόφαση), χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία θα κάνει την τελική κατανομή, βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών και προδιαγραφών του Προγράμματος. Επίσης, το διαβιβαστικό έγγραφο να συνοδεύει και απόφαση του Δ.Σ. του φορέα σας για τη συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2012, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη ευθύνης για τη μεταφορά των παιδιών από και προς την κατασκήνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να αποστείλετε στην Ομοσπονδία το σύνολο των σχετικών εντύπων και όχι ξεχωριστά τα Πληροφοριακά Δελτία, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή τις αιτήσεις των συνοδών.

- Τα Δελτία των κατασκηνωτών, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, οι Αιτήσεις των συνοδών και το διαβιβαστικό έγγραφο, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στην Ομοσπονδία, έως την 11 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα.  Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, βάσει ημερομηνίας πρωτοκόλλου για την παραλαβή των αιτήσεων ανά φορέα από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και αιτήσεις συμμετοχής πέραν της 11/6/2012, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

- Στις περιπτώσεις των Ιδρυμάτων το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρέπει να υπογράφεται τόσο από το Διοικητή/Διευθυντή του Ιδρύματος, όσο και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων.

- Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται κατ' έτος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνυπογράφονται στη σχετική Προγραμματική Σύμβαση, δεν αναλαμβάνει την κάλυψη τροφείων ή τη φιλοξενία φορέων σε ξενοδοχεία ή μέσα στα ίδια τα Κέντρα κλειστής περίθαλψης ή την κάλυψη συνοδών για φορείς που φιλοξενούνται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παρά μόνο την πληρωμή συνοδών, συντονιστών, γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την ασφάλιση κατασκηνωτών και εργαζομένων.

- Υπενθυμίζουμε ότι για τους συνοδούς και το λοιπό προσωπικό των κατασκηνώσεων, είναι απαραίτητο, κατά την είσοδό τους στην κατασκήνωση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

- Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι και εφέτος 10ήμερης διάρκειας, ενώ δε γνωρίζουμε ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξεις των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα (αναμένεται η εγκύκλιος – απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την οποία θα υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωση-ανακοίνωση και από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ).

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συνεχίζει να δίνει μάχη ώστε, αφενός να λειτουργήσουν κατασκηνωτικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα, αφετέρου να παράσχει κάθε δυνατή επιπλέον βοήθεια και συνεργασία στους Δήμους που έχουν κατασκηνώσεις των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ώστε να είναι εφικτή η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των χώρων αυτών για τη φιλοξενία των παιδιών μας.

 

Πληροφοριακό Δελτίο Κατασκηνωτή/τριας Φορέα


Πληροφοριακό Δελτίο Μεμονωμένης Περίπτωσης


Αίτηση Συνοδού


Ιδιωτικό Συμφωνητικό


Προεδρικό Διάταγμα 312/2001
                                                                      Με εκτίμηση
                                                           Για την Εκτελεστική Επιτροπή,
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ