Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑμεΑ ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.3966/2011 ΑΡΘΡΟ 59 & ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ

16/5/2012

 

 

ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το παρόν ενημερώνουμε τους φορείς μέλη της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ σε ότι αφορά το καθολικό αίτημα τους για την ένταξη των υποψηφίων αδελφών ΑμεΑ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των κοινωνικών κριτηρίων (άρθρο 59 του ν. 3966/2011) που εφαρμόζονται και αφορούν στην εισαγωγή τους σε σχολές των πόλεων που κατοικούν οι οικογένειές τους για τα ακόλουθα.

Η Π.Ο.Σ.Γ.ΚΑμεΑ. από κοινού με την Ε.Σ.ΑμεΑ. επί σειρά ετών ζητούσε να ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν αντικειμενικά οι οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό κ.λπ) και να δοθεί η δυνατότητα στα αδέλφια αυτών να μετεγγράφονται στις σχολές των πόλεων που διαβιεί η οικογένειά τους. Δεκάδες επιστολές έχουν σταλεί τα τελευταία έτη προς όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Το 2004 ψηφίζεται ο ν. 3282 (νόμος Γιαννάκου) στον οποίο δεν εντάσσονται τα αδέλφια των ΑμεΑ στις ρυθμίσεις περί μετεγγραφών.

Με τον τελευταίο νόμο 3966/2011«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»  άρθρο 59 το παλαιό σύστημα μετεγγραφών αλλάζει και επί των διατάξεων του η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1168/14-4-2011 έγγραφό της η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της επί του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 και μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής  «Με το άρθρο 59 «Λοιπές Διατάξεις» αλλάζει εκ θεμελίων η φιλοσοφία του συστήματος μετεγγραφών. Με το νέο σύστημα είναι σαφές ότι επιχειρείται να συρρικνωθεί  ο αριθμός των μετεγγραφών σε απαίτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  Όμως, με τις ρυθμίσεις που εισάγονται προστατεύονται και πάλι ορισμένες  κατηγορίες αναπηρίας, επομένως δεν τηρείται η συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας (παρ. 1, άρθρο 4 του Συντάγματος).

Στην κατηγορία Γ΄ της υποπερίπτωσης γγ. της περ. ii της παρ. 11 του άρθρου 59 συμπεριλαμβάνονται οι γονείς, τα αδέλφια ή οι σύζυγοι υποψηφίων, οι οποίοι ανήκουν σε ορισμένες  κατηγορίες αναπηρίας. Δηλαδή και πάλι δεν αναφέρονται σημαντικές κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης. Σε ότι αφορά τα αδέλφια των φοιτητών με αναπηρία δεν συμπεριλαμβάνονται βαριές περιπτώσεις αναπηρίας όπως: νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Επίσης, με το νέο σύστημα εξακολουθεί να ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του αριθμού των μετεγγραφών των φοιτητών που έχουν γονέα, αδελφό ή σύζυγο με αναπηρία, γεγονός που δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες των υποψηφίων που ένα μέλος είναι άτομο με αναπηρία. Σύνηθες φαινόμενο σε αυτές τις οικογένειες είναι η εγκατάλειψη των σπουδών από τους υποψηφίους φοιτητές.  

Πρώτα και κύρια θα πρέπει η περίπτωση Γ να αντικατασταθεί ως εξής:   φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς, ή τέκνα, ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ανεξαρτήτου κατηγορίας αναπηρίας. Επίσης, με το νέο σύστημα τίθεται το εισοδηματικό όριο των 50.000€ για την εισαγωγή των υποψηφίων στους νομούς της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Για άλλη μια φορά, οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία εξομοιώνονται με τον γενικό πληθυσμό, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από την αναπηρία τους και διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Ήδη τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά παρατηρήθηκε το φαινόμενο ακύρωσης μετεγγραφής φοιτητή, επειδή στο οικογενειακό εισόδημα προσμετρήθηκε και το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας του πατέρα του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη υπάρξει επιστημονική μελέτη για τον υπολογισμό του  πρόσθετου κόστος κάλυψης των αναγκών αναπηρίας ζητούμε να μην ισχύσει εισοδηματικό όριο για τους υποψηφίους της περ. Γ, γγ. της περ. ii της περ. β) της παρ. του άρθρου 59.»

Η Συνομοσπονδία αποστέλλει στις 28-4-2012 το 1264 έγγραφό της προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και αναφέρει:

«Η σπουδαιότητα των προτάσεων που κατέθεσε η Ε.Σ.ΑμεΑ. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1168/14-4-2011 έγγραφό της για  το νομοσχέδιο «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» τονίστηκε και από τον Γενικό Γραμματέα της κ. Χρ. Νάστα κατά την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής σας.


Η υιοθέτηση αυτών των προτάσεων έχει ιδιάζουσα και βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, η οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε δεν συμβαδίζει με τις αρχές της νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία.»

Δυστυχώς οι προτάσεις που καταθέσαμε και ήταν πλήρως εναρμονισμένες με το δίκαιο αίτημά σας για την προστασία των οικογενειών μας δεν εισακούστηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όπως φαίνεται ούτε από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η οποία δεν ενσωμάτωσε τις προτάσεις μας.

Το αίτημα κρίνεται σημαντικό και δίκαιο όμως για την ικανοποίησή του απαιτείται νέα θεσμική ρύθμιση την οποία θα διεκδικήσουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί μετά τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ