Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

21/5/2012ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της παρακολούθησης και της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ να επιλυθεί το θέμα των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ των Δομών ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, (που λειτουργούν κατά κύριο λόγο από φορείς γονέων), σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να αποστείλετε ΑΜΕΣΑ στον ΕΟΠΥΥ, υπ΄ όψιν κας Σφακιανάκη, στο φαξ: 210-6871795  (Δ/νση Σχεδιασμού) τα ακόλουθα στοιχεία:

 

  1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  2. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)
  3. ΔΟΥ
  4. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
  6. ΠΟΛΗ
  7. ΝΟΜΟ
  8. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/5/2012 και ώρα 13.00 στο ως άνω φαξ του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής Ενιαίου Τύπου Σύμβασης (ανά κατηγορία Δομής: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Κέντρα Διημέρευσης, Δομές Κλειστής Νοσηλείας κ.ο.κ.) και προκειμένου να αποζημιωθούν για τις Δομές που διατηρείτε οι παρεχόμενες προς τα ΑμεΑ υπηρεσίες, στα πλαίσια του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

 

                                                                        Με εκτίμηση,
                                                         Για την Εκτελεστική Επιτροπή
                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   

                                  
                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ