Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

30/7/2012
ΠΡΟΣ: -ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
            -ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ


ΚΟΙΝ: - Υπουργό Εσωτερικών, Κο Ε. Στυλιανίδη
           - Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Κο Κ. Αρβανιτόπουλο
           - Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Κο Χ. Αθανασίου
           - ΕΣΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση παρέμβαση για τη μετακίνηση μαθητών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2012-2013»


Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναφορικά με το μείζονος σημασίας θέμα των μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία από και προς  τις σχολικές μονάδες που φοιτούν, από στοιχεία που έχουμε συλλέξει η εικόνα που σχηματίζεται τολμούμε να πούμε ότι είναι ζοφερή και είναι ορατός ο κίνδυνος στις 11 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα να είναι κενό μαθητών ΑμεΑ.
Χαρακτηριστικά, σας αναφέρουμε ότι:
-Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία το θέμα των μετακινήσεων από πλευράς Δήμων είναι «στον αέρα» και μεγάλος αριθμός από τους Δήμους των Περιφερειών αυτών να εκφράζουν σχεδόν τη βεβαιότητα ότι το Σεπτέμβρη δεν θα έχει υπάρξει αποτέλεσμα σχετικά με τη μετακίνηση μαθητών με αναπηρία, τόσο με πούλμαν όσο και με ταξί.
-Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτρα αυτές τις ημέρες ξεκίνησε η διαδικασία προκήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, που όπως γνωρίζετε, μέχρι την ολοκλήρωσή του απαιτούνται εκ του Νόμου περισσότεροι από 2,5 έως 3 μήνες.
-Ομοίως ισχύει και για το Δήμο Αθηναίων, όπου παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών, ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών και κατακύρωσης των διαγωνισμών σε μειοδότες, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2,5 μηνών.
-Το γενικότερο πρόβλημα μειωμένου ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών ταξί ανά την Ελλάδα για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία μετακινήσεων μαθητών ΑμεΑ.
Επιπροσθέτως, και με δεδομένα τα ανωτέρω, σχετικά με την ΚΥΑ 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701Β) και την εγκύκλιο 52/15-12-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν τεθεί σε ισχύ, σας γνωρίζουμε (όπως ήδη έχουμε κάνει εδώ και ένα έτος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας), ότι οι μαθητές με αναπηρία δεν μπορούν να μπουν στην διαδικασία της χιλιομετρικής αποζημίωσης, διότι:

·Ο γονέας που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη της μεταφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα να χάνει πέντε ημερομίσθια εβδομαδιαίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

·Πολλοί γονείς δεν έχουν μεταφορικό μέσο.

·Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι μεγάλες, καθώς δεν υπάρχουν σε κάθε γειτονιά Ειδικά Σχολεία, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις –στις περισσότερες των περιπτώσεων- να είναι διαδημοτικές.

·Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν καλύπτει τις διάφορες σχολικές δραστηριότητες των μαθητών με αναπηρία, όπως λ.χ. οι σχολικές εκδρομές, οι επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, αρχαιολογικούς χώρους, κ.λ.π.

·Τα σχολικά λεωφορεία που μισθώνονται μέχρι σήμερα, είναι  ειδικά διαμορφωμένα για να μεταφέρουν με ασφαλή τρόπο τους μαθητές με αναπηρία, ενώ αντίθετα ελάχιστοι γονείς έχουν μετατρέψει τα δικά τους μέσα μεταφοράς (όσοι από αυτούς διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο).

·Για την ασφαλή μετακίνηση είναι απαραίτητος και ένας συνοδός. Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι εάν το ποσό των 0,35€/χιλ. ή 80,00€/μήνα από και προς το Ειδικό Σχολείο (όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ και η εγκύκλιος 52 του ΥΠΕΣ), καλύπτει την αποζημίωση και ασφάλιση του συνοδού για κάθε μετακινούμενο μαθητή ΑμεΑ;;;  

Σας επισημαίνουμε ότι με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. και με τη σχετική εγκύκλιο 52/15-12-11 του ΥΠΕΣ,  καταστρατηγείται έμμεσα η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για τους μαθητές με αναπηρία, ενώ συνολικά καθίσταται απαγορευτική η συμμετοχή κάθε μαθητή με αναπηρία στη Δημόσια Εκπαίδευση, η οποία βάσει και του Ελληνικού Συντάγματος και της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι υποχρεωτική για κάθε πολίτη.
Είναι απαραίτητο το σύστημα και ο τρόπος μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία να υλοποιείται σε πλαίσια όπου: 
1.να λαμβάνει υπόψη του τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα, που έχει η μεταφορά σε όλη τη χώρα,
2.να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής όλων ανεξαρτήτως των μαθητών με αναπηρία στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση,
3.να διαχωριστεί από τη μετακίνηση των μαθητών χωρίς αναπηρία, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η διαγωνιστική διαδικασία μειοδοτών-μεταφορέων των μαθητών με αναπηρία,
4.να εξαιρεθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων μεταφορέων από το Π.Δ. 60/2007 και να δημιουργηθεί ειδική διαδικασία για την ανάδειξη των αναδόχων αυτών, η οποία να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχει ως αντικείμενο η ασφαλής μετακίνηση-μεταφορά των μαθητών με αναπηρία, στα πλαίσια βέβαια τήρησης της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, των Συνθηκών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για τα δικαιώματα του παιδιού και για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και της συνετής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος,
5.να εξασφαλισθεί ο πόρος χρηματοδότησης της μετακίνησης μαθητών με αναπηρία προς τους Δήμους, στους οποίους έχει περιέλθει η αρμοδιότητα της μετακίνησης και βέβαια να απαλειφθεί τελείως από τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση η πρόβλεψη χρηματικής αντιπαροχής για τη μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία με ίδια μέσα των γονέων, η οποία επιπρόσθετα υποβαθμίζει και το ρόλο των Εκπαιδευτικών- Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, τους οποίους εν αντιθέσει με τον πραγματικό τους ρόλο και το λειτούργημα της εκπαίδευσης που επιτελούν, τους καθιστά «χιλιομετρητές- τεχνικούς» και ταυτόχρονα «ταμίες-αποζημιωτές».

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στα πλαίσια του θεσμικού σας ρόλου, παρακαλούμε πολύ για τη συνδρομή και την παρέμβασή σας σε αυτό το μείζονος σημασίας θέμα, που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Πολίτες (μαθητές με αναπηρία και οικογένειες αυτών), προκειμένου να αλλάξει η ισχύουσα θεσμοθετημένη διαδικασία, κατά τα ανωτέρω, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές (με ή χωρίς αναπηρία) να μετέχουν σε όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ζητά μέσω του θεσμικού σας ρόλου, να προστατευθούν τόσο οι μαθητές με αναπηρία, όσο και οι οικογένειες αυτών, να προστατευθεί το ήδη πληγωμένο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ειδική Αγωγή, αλλά πάνω απ΄όλα να διασφαλισθούν το δικαίωμα και η συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στο κοινωνικό αγαθό της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης ισότιμα με κάθε πολίτη-μαθητή της χώρας, καθώς και ότι το Σχολικό Έτος 2012-13 θα ξεκινήσει για όλους τους μαθητές (προφανώς και για τους μαθητές με αναπηρία) την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 11 Σεπτεμβρίου 2012.  

 

Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
                                                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                              
                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ