Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

30/7/2012ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εσωτερικών, Κο Ε. Στυλιανίδη
           -Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Κο Κ. Αρβανιτόπουλο


ΚΟΙΝ:  -Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Κο Χ. Αθανασίου
            -ΕΣΑμεΑ

 

ΘΕΜΑ: «Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μετακίνηση μαθητών με αναπηρία σχολικού έτους 2012-2013»

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Ήδη, σας έχουμε ενημερώσει με την αρ. 751/13-7-12 επιστολή μας, για το μείζονος σημασίας πρόβλημα που αφορά στη μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία, καθώς -όπως διαφαίνεται βάσει των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα-, ο μεγαλύτερος πληθυσμός των μαθητών με αναπηρία από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε όλη την ελληνική επικράτεια,  κινδυνεύει να μείνει εκτός Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η οποία, όπως έχει οριστεί, είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2012 για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές της χώρας.

Ενημερωθήκαμε ότι, εντός των ημερών εισάγονται προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δύο Σχέδια Νόμου, το ένα από το Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στο Νόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (με ένδειξη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) και το δεύτερο από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο: «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών και Ρύθμιση Θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων».

Παρακαλούμε πολύ, επειδή είναι προφανής και απόλυτα κατανοητή η σπουδαιότητα του προβλήματος, να περιληφθεί διάταξη σε ένα από τα δύο Νομοσχέδια, με την οποία να δίδεται παράταση μέχρι 31-12-2012 στις συμβάσεις για τις μετακινήσεις των μαθητών με αναπηρία, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι 30-6-2012 και μόνο για τις περιπτώσεις Δήμων που δεν έχουν υπάρξει μειοδότες μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2012.

Ευελπιστούμε ότι έστω αυτή την ύστατη στιγμή, με τη γνώση και την ευαισθησία που διακρίνει και τους δύο εξ΄υμών Υπουργούς, θα δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα και την αγωνία χιλιάδων οικογενειών και μαθητών με αναπηρία του πολύπαθου εκπαιδευτικού συστήματος της Δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επ΄αυτών.


Με εκτίμηση
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ