Δελτία Τύπου

"27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΩΡΑ 10.00 ΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ"

24/9/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«27 Σεπτεμβρίου 2012:Παναναπηρικό Συλλαλητήριο»


Οι γονείς των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας, το πρωί της 27ης Σεπτέμβρη 2012, στην πλατεία Ομονοίας, μαζί με όλο το Αναπηρικό Κίνημα, παίρνουμε στα χέρια μας την τύχη μας, βροντοφωνάζουμε ΟΧΙ στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχια και την ανεργία που χτυπά την πόρτα της Αναπηρικής Οικογένειας, διεκδικούμε μαζικά και απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων και την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών μας και των οικογενειών μας, την ισότιμη συμμετοχή όλων των Ατόμων με Αναπηρία στα κοινωνικά αγαθά της υγείας, της παιδείας, της εργασίας, της πρόνοιας, με στόχο:
 • Να προστατευθούν τα αναπηρικά επιδόματα: εξωιδρυματικό επίδομα, διατροφικό επίδομα, επίδομα απολύτου αναπηρίας κ.ο.κ.
 • Να εξαιρεθούν τα Άτομα και οι οικογένειες που βαρύνονται με Άτομα με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες από όλα τα σκληρά και άδικα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση των εισοδημάτων τους (ήτοι προστασία κύριων και επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, εξαίρεση από μειώσεις στο εφάπαξ, εξαίρεση από μέτρα που αφορούν σε μειώσεις των μισθών).
 •  Να μην καταργηθεί καμία ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση έως ότου καταρτιστεί ένα αντικειμενικά δίκαιο, προοδευτικό, ενιαίο φορολογικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη του την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί η αναπηρία στο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και να προσδιοριστεί άμεσα το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα της κρίσης και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές κάθε είδους και μορφής.
 • Να εξαιρεθούν τα Άτομα και οι γονείς-κηδεμόνες Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες από οποιοδήποτε μέτρο εργασιακής εφεδρείας.
 • Να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να καταρτισθεί νέος Ε.Κ.Π.Υ.  (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας), που θα εγγυάται τη δωρεάν χορήγηση όλων των φαρμακευτικών, θεραπευτικών μέσων, μεθόδων, προθέσεων και τεχνικών μέσων υγείας, σε όλα τα άτομα με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε άπορο πολίτη με αναπηρία.
 • Να οργανωθούν και να λειτουργήσουν Διευθύνσεις ΚΕΠΑ σε κάθε πόλη της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες και της νησιωτικής ηπειρωτικής Ελλάδας με τρόπο που θα διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και να δημιουργηθεί ένα σύστημα πιστοποίησης αναπηρία, που θα χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, επιστημονικότητα και διαφάνεια.
 • Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των Κέντρων Υποστήριξης (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που κατά κύριο λόγο ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονείς ΑμεΑ) για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ μέσω Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και η κάλυψη του κόστους φιλοξενίας σε ΣΥΔ από τον ΕΟΠΥΥ, με θέσπιση σχετικού νοσηλείου στα πλαίσια συμβάσεων που θα υπογράψουν οι ΣΥΔ με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η εκπαίδευση των ΑμεΑ σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, να σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο πλαίσιο μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους, καθώς και νέο σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν γονείς/αδέλφια ΑμεΑ. 
 • Να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτονται οι πάσης φύσεως επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών και βαρήκοων πολιτών της χώρας.
 • Να σταματήσει εδώ και τώρα η διαρκής υπο-χρηματοδότηση και υποβάθμιση του τομέα της πρόνοιας, που κινδυνεύει να αφανιστεί από τον κοινωνικό χάρτη της χώρας, να στελεχωθούν επαρκώς με εξειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΕΚΥΚΑμεΑ και η παροχή των υπηρεσιών τους στη βάση των αρχικών σκοπών ίδρυσής τους. 
 • Να ολοκληρωθεί ο διορισμός άμεσα όλων των επιτυχόντων  των προηγούμενων (γενικών και ειδικών) προκηρύξεων του Ν.2643/1998, ανεξαρτήτως του περιοριστικού μέτρου 1/10.
 • Να διασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση όλων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.
 • Να οργανωθεί άμεσα Δημόσιο Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πολίτη με αναπηρία σε κάθε γωνιά της χώρας. 
 • Να προστατευτούν προνοιακές δομές όπως: «Βοήθεια στο Σπίτι» «ΚΗΦΗ» «ΚΔΑΠ ΑμεΑ», μέσω της χρηματοδότησής τους από εθνικούς πόρους.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συμμετέχει στο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο που οργανώνει η ΕΣΑμεΑ στις 27 Σεπτέμβρη 2012 στις 10.00, στην πλατεία Ομονοίας και καλεί σε μαζική συμμετοχή κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα με αναπηρία, κάθε γονέα και κηδεμόνα ατόμου με αναπηρία, καλεί όλους τους Έλληνες Πολίτες να στηρίξουν τη διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος για το αυτονόητο:

 «Να μην διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός της χώρας»!

Οι γονείς και κηδεμόνες Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, μαζί με τους Συναδέλφους Αναπήρους όλων των κατηγοριών, αγωνιζόμαστε για να μην πραγματοποιηθεί η εκτροπή του κοινωνικού ιστού προς την εξαθλίωση, την ανέχεια, την περιθωριοποίηση, για να μην οδηγήσει αυτή η εκτροπή σε κοινωνικό «καιάδα» των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους.


Είναι ηθικό και εθνικό χρέος ΟΛΩΝ μας να αντισταθούμε μαζικά στην εκτροπή αυτή!

 

Παιδεία, Υγεία, Εργασία, Δομές Ημερήσιας, αλλά και Κλειστής Φροντίδας, με την κατάρρευση του Προνοιακού Κράτους, αποδομούνται και μαζί με αυτά και οι οικογένειές μας.


Μαζικά, Ενωτικά, Δυναμικά, υπερασπιζόμαστε το Δικαίωμα των παιδιών μας και των οικογενειών μας στη ζωή με αξιοπρέπεια!

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, την Πέμπτη 27 Σεπτέμβρη 2012 στις 10.00 στην πλατεία Ομονοίας!!!


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο κ. Ι. Λυμβαίο στο 210-5236501 ή στο 6936-577899 και με το Γ. Γραμματέα κ. Χ. Νάστα στο 6936-577898.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ