Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

24/9/2012

ΠΡΟΣ: - Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ν. Αττικής

            - Μέλη Γ.Σ. και Ε.Ε. ΠΟΣΓΚΑμεΑ του Ν. Αττικής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συμμετοχή σε ημερίδα στο πλαίσιο έναρξης της Πράξης: Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής – Δευτέρα 1/10/2012 και ώρα 10.30’»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συμμετέχει ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», για την υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας καλεί να συμμετάσχετε σε ημερίδα που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», τη Δευτέρα 1/10/2012 στο αμφιθέατρο (ισόγειο) της ΕΣΑμεΑ (Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη) και ώρα 10.30’.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι βασικοί άξονες της Πράξης, οι επιμέρους και εξειδικευμένες ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της υλοποίησής της, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων.

Την επίσημη πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας θα τα βρείτε στο σύνδεσμο:

 http://esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=4069&MMN_position=20:20&thms=4&ns_news=1


Η συμμετοχή όλων μας στην ημερίδα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την υλοποίηση της Πράξης, όσο, κυρίως, για τη μέγιστη συμβολή όλων μας στα συμπεράσματα της ημερίδας για τη βελτιστοποίηση της υλοποίησης της Πράξης προς όφελος των παιδιών μας – δυνητικά ωφελουμένων αυτής.

 

Με εκτίμηση,
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ