Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

8/11/2012


Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται έως την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Πρόσβαση Στον Τουρισμό- Ώθηση Στην Εργασία : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ανέργους/ες με Αναπηρία Στον Τουριστικό Κλάδο Της Περιφέρειας Αττικής».  


Η Πράξη απευθύνεται σε 100 άνεργους/ες με αναπηρία άνω του 50% που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και είναι ικανοί/ες προς εργασία. Στόχος της Πράξης είναι η προετοιμασία και η πολύπλευρη στήριξη των ωφελούμενων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στις δομές απασχόλησης του τουριστικού κλάδου. 


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί.
 

Δελτίο Τύπου
 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ