Ανακοινώσεις

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ Υπ. Π.Θ.Π.Α."

4/12/2012ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
               κ. Κ. Αρβανιτόπουλο


ΚΟΙΝ:-Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Α. Σαμαρά
         -Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, κ. Κ. Τζαβάρα
         -Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Α. Κυριαζή
         -Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας
         -ΟΛΜΕ
         -ΔΟΕ
         -ΠΟΣΕΕΠΕΑ
         -ΠΕΣΕΑ
         -ΕΣΑμεΑΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις και προτάσεις περί Ειδικής Εκπαίδευσης για το Σχέδιο Νόμου του Υπ.Π.Θ.Π.Α.»


Κύριε Υπουργέ,


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ πληροφορήθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε σχέδιο νόμου στο οποίο περιλαμβάνονται και θέματα που αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση.
Αναζητώντας το νομοσχέδιο αυτό και διαβάζοντάς το, παραμένοντας πιστοί στο θεσμικό μας ρόλο και στις θέσεις μας,  μόνο δύο παρατηρήσεις – προτάσεις έχουμε να διατυπώσουμε επ’ αυτού (!):
  1. Τόσο ο θεσμός των ΚΕΔΥ όσο και η Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Π.Θ.Π.Α. δεν θα πρέπει να καταργηθούν, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος και η λειτουργία τους, στα πλαίσια της οργανωτικής δομής του Υπ.Π.Θ.Π.Α. και της Δημόσιας Ειδικής Εκπαίδευσης.

  2. Απόσυρση του άρθρου 39 του κατατεθέντος στη νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής Νομοσχεδίου του Υπ.Π.Θ.Π.Α. και άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου του Υπουργείου με το θεσμικό εκπρόσωπο του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος, την ΕΣΑμεΑ (μέλος της οποίας είναι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και τους υπόλοιπους θεσμικούς εκπροσώπους που εμπλέκονται στην Ειδική Εκπαίδευση (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΠΕΣΕΑ κ.ο.κ.), ώστε να επιτευχθεί ένας ουσιαστικός επανασχεδιασμός της Ειδικής Εκπαίδευσης του οποίου το αποτέλεσμα να εφαρμοστεί καταρχήν πιλοτικά σε 3 έως 4 Περιφέρειες της χώρας, να διαπιστωθούν και να βελτιωθούν πιθανές του αδυναμίες και κατόπιν να υπάρξει καθολική εφαρμογή σε όλη τη χώρα.

 

Κύριε Υπουργέ,

Δεν είναι μόνο η θέση ευθύνης σας, ούτε μόνο η σοβαρότητα που σας διακρίνει ως πρόσωπο και ως πολιτικό, ούτε η οικονομική κρίση (η οποία λανθασμένα αντιμετωπίζει με δημοσιονομικά κριτήρια τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους), αλλά πάνω απ΄όλα είναι το ηθικό και πολιτικό χρέος της Ελληνικής Πολιτείας έναντι των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους να επανασχεδιαστεί και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σύστημα Ειδικής Εκπαίδευσης που θα καλύπτει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία με σεβασμό όσων προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και το Ελληνικό Σύνταγμα με ταυτόχρονη ουσιαστική και στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται.


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκπροσωπώντας εκατοντάδες χιλιάδες άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειες των ατόμων αυτών, σας καλεί να επιληφθείτε προσωπικά και να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις ως άνω προτάσεις της (τις οποίες αναλυτικά θα αναπτύξουμε μαζί με την ΕΣΑμεΑ στα πλαίσια του αιτηθέντος και απαραίτητου διαλόγου για τη Δημόσια Ειδική Εκπαίδευση) και  σας ζητά να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειές σας προς την υλοποίησή τους, δηλαδή τον ορισμό της πρώτης συνάντησης έναρξης του διαλόγου του Υπ.Π.Θ.Π.Α. με το Αναπηρικό Κίνημα.

 

 Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

                                                                                 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ