Ανακοινώσεις

"ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑμεΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ν.2643/98 ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/2012"

4/12/2012ΠΡΟΣ: -Υπουργό Εσωτερικών,  κ. Στυλιανίδη
           -Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μανιτάκη
           -Υπουργό Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Βρούτση


KOIN:-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αν. Σαμαρά
          -Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαραλάμπο Αθανασίου
          -Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Κ. Βολουδάκη
          -Υφυπουργό Εργασίας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο
          -Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών Ι. Ιωαννίδης
          -Γεν. Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Στεφάνου 
          -Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Στρατινάκη
          -Ε.Σ.ΑμεΑ.


ΘΕΜΑ: «Άμεση ολοκλήρωση του διορισμού των επιτυχόντων ΑμεΑ της προκήρυξης του έτους 2008 του Ν.2643/98 και εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν.4093/2012»


Κύριοι Υπουργοί,

Ο διορισμός όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων της γενικής προκήρυξης του 2008 του Ν.2643/98 αποτελεί πρώτα και κύρια ηθική υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα έπρεπε λόγω και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης να έχει ήδη λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και την προστασία των αναφαίρετων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια για την εξαίρεση των εργαζομένων που έχουν διοριστεί με τις προστατευτικές διατάξεις του Ν.2643/98, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω και όσους εργαζόμενους είναι γονείς ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- από το καθεστώς της διαθεσιμότητας.

Προκειμένου λοιπόν να προστατευθεί το δικαίωμα στην εργασία των επιτυχόντων της προκήρυξης του 2008 του Ν. 2643/98, ζητούμε να γίνουν οι εξής ενέργειες:

α) Να κατατεθεί άμεσα τροπολογία, βάσει της οποίας ρητά να εξαιρούνται οι επιτυχόντες της προκήρυξης του ν. 2643/98 θέσεων Διοικητικού ΥΕ και ΔΕ ΟΤΑ Α΄και Β΄ από τις διατάξεις της υποπαράγραφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλονται έως το έτος 2016 οι προσλήψεις και  οι διαγωνισμοί στις προαναφερθείσες θέσεις. 

β) Να υπογραφούν άμεσα, πριν τη λήξη του έτους 2012, οι διορισμοί σε φορείς ΟΤΑ β΄ και β΄ Βαθμού, που αφορούν στους επιτυχόντες της πρώτης κατανομής της προκήρυξης του 2008.

γ) Να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να μεταφερθούν οι θέσεις εργασίας των καταργηθέντων Οργανισμών Ο.Ε.Ε. και Ο.Ε.Κ. των επιτυχόντων της προκήρυξης του ν. 2643/98  στον Ο.Α.Ε.Δ, όπως συνέβη με τις θέσεις και των υπολοίπων υπαλλήλων των δύο Οργανισμών.

δ) Να υπογραφεί άμεσα η σχετική Υπουργική Απόφαση για την κατανομή του υπολοίπου 50% των επιτυχόντων ΑμεΑ, γονέων, συζύγων, αδελφών τους, της γενικής προκήρυξης του έτους 2008 του Ν.2643/98.

 

Κύριοι Υπουργοί,


Είναι προφανής και απόλυτα κατανοητή η σπουδαιότητα του προβλήματος, την οποία σας έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας για το θέμα αυτό, δεδομένης δε και της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που με τον πιο σκληρό τρόπο βιώνουν σήμερα τα Άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή του και την ενημέρωσή μας επ΄αυτών.

 

                              Για την Εκτελεστική Επιτροπή,    
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

                                                                                 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ