Θέσεις/Προτάσεις/Πολιτικές της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΑμεΑ

23/4/2008

 

Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 163 41

ΤΗΛ. 210-5236501, 5230423

ΦΑΞ: 210-5203951

http://www.posgamea.gr

Email: posgamea@otenet.gr

 

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Αθήνα…………23/4/2008

 

Αρ. Πρωτ...................…727

 

       

Προς τους Υπουργούς

-         Οικονομίας & Οικονομικών

-          Υγείας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

-         Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

-         Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Κοινοποίηση

- στον Πρόεδρος της Κυβέρνησης

- τα Κόμματα της Βουλής

- τα Μ.Μ.Ε.

- ΕΣΑμεΑ

-Αναπηρικούς φορείς


 Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ψήφισμα του 16ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 15 και 16 Μαρτίου 2008.

                                                   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   

                                                        Για το Γενικό  Συμβούλιο
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 


                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Το 16ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) συνήλθε στις 15 και 16 Μαρτίου του έτους 2008, στην Αίθουσα της Αποθήκης Δ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με αθρόα συμμετοχή εκπροσώπων – συνέδρων των συλλόγων μας από όλη την χώρα. Ύστερα από διεξοδική εξέταση ανάλυση και αντιπαράθεση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα και αποφάσεις:

  

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ:

 

Το αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μία δέσμη προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με μεγάλη βραδύτητα (όσον αφορά την επίλυσή τους), από τα αρμόδια Υπουργεία. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότατα όταν αναφερόμαστε στα παιδιά που αντιπροσωπεύουμε, και που είναι οι λεγόμενοι αόρατοι πολίτες με αναπηρίες, δηλαδή, άτομα με βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες. Ενώ οι φορείς μας έχουν κατά καιρούς και επανειλημμένα επισημάνει στην κυβέρνηση και σε όλους τους φορείς του πολιτικού συστήματος της χώρας, την ανάγκη να ληφθούν  ριζοσπαστικά μέτρα για την προστασία των ΑμεΑ, από τον υπαρκτό κίνδυνο της μεγαλύτερης και οικονομικής τους περιθωριοποίησης, τα μέτρα αυτά προχωρούν με ρυθμό χελώνας. Αδιαμφισβήτητα, η επίλυση των πιο πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος μας, προσκρούει στην οικονομική λογική των υπευθύνων του Υπουργείου Οικονομικών, όσων αφορά την χορήγηση  μεγαλύτερων κονδυλίων για την Πρόνοια, την Εκπαίδευση την Επαγγελματική  Κατάρτιση  και την Υγεία των ΑμεΑ.

 

 

ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ:

 

-      τα ΑΜΕΑ, αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού το (10% περίπου, μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια τους >40%)   και αντιμετωπίζουν  ένα ευρύ φάσμα εμποδίων στο δρόμο τους, προκειμένου να επιτύχουν ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτησία και πλήρη οικονομική και κοινωνική ένταξη.

-          ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάργηση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αξία, πράγμα που τονίζεται στο άρθρο ΣΤ, παράγραφος 2, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 13 της συνθήκης του Άμστερνταμ, στο άρθρο 21 παρ. 6 του νέου Συντάγματος της Ελλάδας

 

 

ΚΑΛΕΙ:

 

Την Βουλή των Ελλήνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ελληνική Κυβέρνηση, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, τους κοινωνικούς φορείς :

1.      Να εγγυηθούν τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των ΑμεΑ

2.      Να θεσπίσουν συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα πολιτικής, που να διασφαλίζουν την Εφαρμογή των Προτύπων Κανόνων του ΟΗΕ, αναφορικά με την εξίσωση των ευκαιριών των ΑμεΑ

3.      Να αναγνωρίσουν, με νομικό δεσμευτικό τρόπο, ότι οι    αντιπροσωπευτικοί φορείς των ΑμεΑ και των γονιών τους, είναι οι επίσημοι σύμβουλοι σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα ζητήματα που τους αφορούν και ότι θα εκπροσωπούνται σε όλα τα θεσμοθετημένα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τα παιδιά μας.

 

ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

 

 1. Να ιδρυθεί Γενική Γραμματεία ΑμεΑ στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Να νομοθετηθεί υποχρεωτική Εκπαίδευση των ΑμεΑ μέχρι και την β`θμια εκπαίδευση
 3. Να στελεχωθούν τα ΚΔΑΥ, ΕΕΕΕΚ κλπ με επαρκές εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
 4. Να επεκταθεί το όριο ηλικίας εκπαίδευσης για ΑμεΑ μέχρι τα 25 έτη για τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) (ΝΠΔΔ) με τροποποίηση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.
 5. Να αναβαθμιστούν τα Δημόσια Ιδρύματα κλειστής περίθαλψης όσον αφορά τις υποδομές το προσωπικό (κενές οργανικές θέσεις) και τα μέσα περίθαλψης των Άμε με πρόβλεψη των σχετικών κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ ταυτόχρονα να προχωρήσει πρόγραμμα για την αποασυλοποίησή τους.
 6. Να εκσυγχρονιστούν ο τεχνικός εξοπλισμός και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες, η στελέχωση των μονάδων και η αποκέντρωση ανά Νομό των κέντρων τεχνικής  αιμοκάθαρσης νεφροπαθών, αιμορροφιλικών πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία & από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι (ινσουλοεξαρτώμενοι) και Τύπου ΙΙ.
 7. Να εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση όλων των κέντρων των φορέων ΝΠΙΔ των ΑμεΑ, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του συστήματος παροχής υπηρεσιών λειτουργίας προστατευόμενης διαβίωσης και  εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης, ημερήσια φροντίδα κλπ, αφού προηγουμένως αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν από τις Νομαρχίες, σύμφωνα με τον Νόμο 2646/98.
 8. Να χορηγηθούν επιδόματα στις κατηγορίες που δεν λαμβάνουν σήμερα, ενώ ταυτόχρονα, να αυξηθούν αυτά των κατηγοριών ατόμων με βαριά νοητική  υστέρηση, αυτισμό, κινητικές ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, στο ύψος των άλλων κατηγοριών, που παίρνουνε υψηλότερα  επιδόματα, και τελικά να αναμορφωθούν όλα, ώστε να φτάσουν σε τακτό χρονικό διάστημα στο 20πλάσιο του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και να μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη μετά την ενηλικίωση αυτών.
 9. Να ιδρυθεί εθνικό ταμείο Άμε, για χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων ανοιχτής περίθαλψης, προστατευομένων εργαστηρίων και κατοικιών ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης Άμε από πόρους κονδυλίων ΟΠΑΠ, εσόδων φόρων Καζίνων και επιχορηγήσεις ιδιωτών, με κίνητρο την φοροαπαλλαγή των αντιστοίχων ποσών, Δωρεών κλπ. Το μέτρο αυτό λειτουργεί στην Κύπρο για τα ΑμεΑ, με εξαιρετική επιτυχία
 10. Να θεσμοθετηθεί η Κοινωνικής Σύνταξης των Μητέρων που έχουν Άμε με ΒΝΥ, αυτισμό, κινητικές ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες, ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά που έχουν ανάγκες συνεχούς φροντίδας.
 11. Να γίνει αύξηση των κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2008 για τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αύξηση των κονδυλίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω θέσπισης ειδικής συνεισφοράς επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων α))των Καζίνων που λειτουργούν στην χώρα β) του ΟΠΑΠ, την ολική απόδοση του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και της ολικής απόδοσης του Ειδικού Λογαριασμού Καπνού  στο Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 12. Να μην περικόπτεται το προνοιακό επίδομα, όταν τα ΑμεΑ πραγματοποιούν φυσιοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία ή απασχολοθεραπεία ή εργασία σε εργαστήρια οικοτεχνίας ΑμεΑ, καθώς και σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, Ευρωπαϊκής Ένωσης) κλπ.

Επίσης, να επιτρέπεται η συμμετοχή στα άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες σε μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, καθώς και στα προγράμματα για ΑμεΑ του ΕΟΜΜΕΧ, χωρίς την περικοπή του προνοιακού τους επιδόματος

 1. Να εξασφαλισθεί τακτική χρηματοδότηση των Συλλόγων Γονέων ΑμεΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των πόρων σε όλες τις μονάδες ιδίως της περιφέρειας.
 2. Να επανέλθει σε ισχύ το άρθρο 18 του Ν.2079/92, καταργούμενου του άρθρου 22 του Ν. 2716/99.
 3. Να ελαχιστοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν τα Π.Δ. 395/93, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέων ΑμεΑ, που παρέχουν θεραπείες για να δύνανται να εισπράττουν το αντίτιμο τους.
 4. Να ενεργοποιηθούν περισσότερο τα κέντρα πρώιμης παρέμβασης και τα Βρεφοσυμβουλευτικά Κέντρα,
 5. Να αποπερατωθεί επιτέλους το Κέντρο Αποκατάστασης του Α.Π.Θ., που εδώ και 20 χρόνια είναι στο στάδιο σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος.
 6. Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και να επεκταθεί  η αποφασισθείσα ενέργεια  «Βοήθεια στο σπίτι για ΑμεΑ», από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και η πλήρης λειτουργία των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και των εξαγγελθέντων μικρών ευέλικτων κέντρων άμεσης επέμβασης στην επαρχία, αφού στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό.
 7. Να θεσπιστεί ισχυρή νομοθεσία και αυστηρός έλεγχος εφαρμογής της όσον αφορά την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των μεταφορών, της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 8. Να υπάρχουν προστατευμένα εργαστήρια και κατοικίες σε όλη την χώρα για ΑμεΑ που αδυνατούν να ασκήσουν βιοποριστικό επάγγελμα και χρήζουν περίθαλψης .
 9. Να καταργηθεί η συμμετοχή για τα αναλώσιμα στο ακουστικά και στα κοχλιακά εμφυτεύματα σε βαρήκοα - κωφά παιδιά που είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο του Δημοσίου και Ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων, γιατί είναι πανάκριβη δαπάνη (Νέα Τεχνολογία) .
 10. Να γίνει επανεργοποίηση των Αστικών Εταιριών μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την άμεση πρόσβαση των ΑμεΑ στα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 11. Να τροποποιηθεί η εγκύκλιος 23/25.02.98 του ΙΚΑ, που αφορά την μετακίνηση ΑμεΑ προς μέτρα θεραπείας και αποκατάστασης, δίνοντας δυνατότητα μεταφοράς με αυτοκίνητο ή ταξί.
 12. Να προωθηθεί το Εθνικό Σχέδίο Αποϊδρυματοποίησης με την υλοποίηση προγραμμάτων προστατευμένης διαβίωσης, εργαστηρίων, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, Ξενώνων, Φιλοξενείων, «Βοήθεια στο Σπίτι», θεσμού προσωπικού βοηθού κλπ .
 13. Να αναπτυχθεί υποστηρικτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την παραμονή των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτισης (άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό κλπ) στην κοινότητα με την ανάπτυξη Δομών προστατευμένης διαβίωσης για άτομα που δεν δύνανται να ζήσουν αυτόνομα, καθώς και η απασχόλησή τους σε προστατεμένα εργαστήρια.
 14. Να γίνεται ανά έτος ο έλεγχος δικαιολογητικών για παράταση χρόνου θεραπειών από το ΙΚΑ και τα βοηθητικά είδη (αμαξίδια, προθέματα κλπ) και να δίδονται με πιο σύντομες διαδικασίες.
 15. Να γίνει αναπροσαρμογή των Τιμολογίων Θεραπειών (φυσικό – εργασιο – κινησιο –θεραπείας κλπ), ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές για κάθε συνεδρία.
 16. Να προωθηθεί η απόφαση προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την άμεση πρόσληψη του Εποχιακού Προσωπικού των Κατασκηνώσεων και να ενταχθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 17. Να δοθούν, όπως και σε άλλους αναπήρους, δωρεάν μονάδες από τον ΟΤΕ της τάξης των 2000 μονάδων, μειωμένα τιμολόγια στην ΔΕΗ κλπ στις οικογένειες των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες, και η μείωση ή η απαλλαγή των Δημοτικών Φόρων και Τελών.

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ

 

Το νεοεκλεγμένο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να προβεί σε κάθε ενέργεια για την υλοποίησή των παραπάνω, να επιδώσει το παρόν στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης τους αρμόδιους Υπουργούς τα κόμματα της Βουλής, τα μέσα μαζικής Ενημέρωσης, την ΕΣΑμεΑ και όλους τους αναπηρικούς φορείς.

 

 

 

Βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί:

 

ΟΧΙ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΟΧΙ

ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΑΙ

ΣΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΓΟΝΕΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

 

ΝΑΙ

ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

ΝΑΙ

ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΠΟΔΟΧΗ

 

ΝΑΙ

ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ

ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.S.G.A.meA.

PAN HELLENIC FEDERATION

OF SOCIETIES OF PARENTS

AND GUARDIANS

OF DISABLED PEOPLE

 

236, EL. VENIZELOU Str

GR-163 41, HELIOUPOLI

Tel.:+30 210-5236501,

+30 210-5230423

Fax: +30 210-5203951

http://www.posgamea.gr

Email: posgamea@otenet.gr

 

MEMBER of NATIONAL CONFEDERATION of  DISABLED PEOPLE

N.C.D.P.

 

MEMBER OF

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF DISABLED PEOPLE

 

Athens………………………..

 

No…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ