Ανακοινώσεις

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

29/1/2013
ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την παραίτηση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως κας Φωφώς Νούμτα από την Εκτελεστική Επιτροπή, έγινε πλήρωση της κενωθείσας θέσης κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 25/1/2013.

Αμέσως μετά, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, έγινε ανασυγκρότηση της Ε.Ε., η οποία έχει πλέον την εξής σύνθεση:


1.Πρόεδρoς: Λυμβαίος Ιωάννης ( Εκπρόσωπος Εγκεφαλικής Παράλυσης)

2.Α΄Αvτιπρόεδρoς: Ζoυμπoυλίδης Σπυρίδωv (Εκπρόσωπος Εγκεφαλικής Παράλυσης)

3.Β΄Αvτιπρόεδρoς: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (Εκπρόσωπος Αυτισμού)

4.Γεv. Γραμματέας: Νάστας Χρήστος (Εκπρόσωπος Εγκεφαλικής Παράλυσης)

5.Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας: Σκανδάλη Μαρία (Εκπρόσωπος Συνδρόμου Down)

6.Ταμίας: Κουκοβίνης Χρήστος (Εκπρόσωπος Πολλαπλών Αναπηριών)

7. Αναπληρωτής Ταμίας: Μοσχολιός Ιωάννης (Εκπρόσωπος Νοητικής Αναπηρίας)

8.Οργανωτικός Γραμματέας: Σπηλιόπουλος Ιωάννης (Εκπρόσωπος Νοητικής Αναπηρίας)

9.Υπεύθυvη Διεθνών Σχέσεωv: Μπούτοβα Όλγα (Εκπρόσωπος Πολλαπλών Αναπηριών)

 
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ