Ανακοινώσεις

ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29/1/2013ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση Θεματικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Μέλη της Επιτροπής (από όλες τις κατηγορίες αναπηρίας) –μετά από ομόφωνη απόφαση του Γ.Σ.- είναι οι εξής:

Πρόεδρος Επιτροπής
: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (Β΄ Αντιπρόεδρος ΠΟΣΓΚΑμεΑ)


Μέλη
:          Μπούτοβα Όλγα (Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

                    Γεωργιάδης Θεοδόσιος (Μέλος Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

                    Μαρκοπούλου Ερασμία (Μέλος Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

                    Σιδηροπούλου Αγνή (Μέλος Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και

                    Τζιότζιος Αναστάσιος (Μέλος Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ)


Έργο της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση των πάγιων θέσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τη Δημόσια Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία όλων των βαθμίδων και η συλλογή και η επεξεργασία προτάσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στο κεντρικό κείμενο θέσεων, με το οποίο θα συμμετέχει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ στο διάλογο που πρόκειται να ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας (όπως δεσμεύτηκε ο αρμόδιος Υπουργός στη Βουλή), ενόψει Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί μέσα στην ¶νοιξη και θα αφορά αποκλειστικά στην εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013, να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά στο posgamea@otenet.gr ή με φαξ στο 210-5203951, προκειμένου να επεξεργασθούν και να συμπεριληφθούν στο κείμενο που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέχρι 29/3/2013.

                        

   Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ