Ανακοινώσεις

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 6046/7-2-2013 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΕΚΠΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ"

18/2/2013


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

ΚΟΙΝ: -Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτση
           -Υπουργό Υγείας, κ. Α. Λυκουρέντζο
           -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις-Προτάσεις  τροποποίησης εγκυκλίου 6046/7-2-2013 για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης άρθρου 17 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ»

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως ήδη έχουμε κάνει γνωστό με προγενέστερες παρεμβάσεις και παραστάσεις μας στη Διοίκηση και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ο νέος Κανονισμός Παροχών του ΕΟΠΥΥ και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών του, παρουσιάζει σημαντικότατα κενά σε ό,τι αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες).

Σας επαναλαμβάνουμε τις παρατηρήσεις-προτάσεις μας για το άρθρο 17 του Κανονισμού, και συγκεκριμένα παρακαλούμε πολύ όπως τις συμπεριλάβετε στην έκδοση διορθωτικής της εφαρμοστικής εγκυκλίου του άρθρου 17 «Ειδική Αγωγή» του ισχύοντος από 18/11/2012 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, στην οποία πρέπει απαραιτήτως (προκειμένου να συνάδουν και με την πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και οι γονείς τους, τα θεραπευτήρια, κέντρα κ.ο.κ.) να συμπληρωθούν τα εξής:

  • Για την παρ. 2 (περ. Α και Β), ο ισχύων ΕΚΠΥ δικαιολογεί 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα (περ. Α) και 15 συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης ανά είδος το μήνα σε σοβαρά αμιγή νοητικά ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα (περ. Β).  Ο καθορισμός 10 συνεδριών φυσικοθεραπείας και 15 συνεδριών λογοθεραπείας-εργοθεραπείας κ.λπ. δεν λαμβάνει υπόψη του τις εξατομικευμένες θεραπευτικές ανάγκες, οι οποίες σύμφωνα με πλήρη ιατρική-επιστημονική αιτιολόγηση του θεράποντος ιατρού, δύναται να καθορισθούν στις 20.  Γι’ αυτό ζητούμε να συμπληρωθεί η περ. Α και Β με εδάφιο το οποίο θα ορίζει ότι: «Σε περίπτωση αιτιολογημένης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού δύναται ο Οργανισμός να αποζημιώνει έως και 20 συνεδρίες το μήνα».
  • Αποζημίωση εργοθεραπείας:  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/05-04-12 απόφαση της 235ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι η εργοθεραπεία αποτελεί συνεδρία (σύνολο θεραπευτικών πράξεων) και όχι μεμονωμένη θεραπευτική πράξη. Επομένως, σύμφωνα και με την υπόδειξη του ΚΕΣΥ (η οποία επισυνάπτεται), στον ΕΚΠΥ και στην Εφαρμοστική αυτού Εγκύκλιο, η αποζημίωση θα πρέπει να προσδιορίζεται για την εργοθεραπευτική συνεδρία στο ποσό των 15€, δηλαδή 11/2 φορά την ιατρική επίσκεψη.
  • Αποζημίωση ψυχοθεραπείας:  Οι ψυχοθεραπείες (ομαδική - ατομική θεραπεία συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων) όταν εκτελούνται από παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους και νευρολόγους κοστολογούνται 11/2 φορά της ιατρικής επίσκεψης, ενώ όταν διενεργούνται από ψυχολόγους αποζημιώνονται βάσει του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου.  Επειδή κατά κύριο λόγο οι ψυχοθεραπείες (ομαδική - ατομική θεραπεία συμπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων) γίνονται από ψυχολόγους και από ειδικούς θεραπευτές ειδικής αγωγής, ενώ οι ψυχίατροι είναι αυτοί που γνωματεύουν, παραπέμπουν σε θεραπευτές και αξιολογούν την εξέλιξη κάθε ατόμου που χρήζει ψυχοθεραπείας, ζητούμε την άρση αυτής της διάκρισης και την καταβολή του ποσού των 15 € ανά συνεδρία είτε η ψυχοθεραπεία διενεργείται από παιδοψυχιάτρους είτε από ψυχολόγους.

Τέλος, πέραν της θεραπείας των παραπάνω τριών σημείων που σας αναφέρουμε, ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να συζητηθούν και να βρεθούν από κοινού λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν γονείς και οικογένειες ΑμεΑ που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ και βέβαια οφείλουμε να σας επισημάνουμε (για πολλοστή φορά) δύο από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν και ανησυχούν έντονα όλους τους γονείς των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία είναι τα εξής:

1.  Σύναψη σύμβασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και εισήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την επίσπευση έκδοσης σχετικής ΚΥΑ που προβλέπει το άρθρο 46 του ν. 3918/11 και αφορά στον καθορισμό ειδικού νοσηλίου τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

2. Επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών υπογραφής συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία, που διαθέτουν πιστοποίηση και λειτουργούν επί σειρά ετών κυρίως από συλλόγους – σωματεία γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και καλύπτουν πάγιες ανάγκες αποκατάστασης, υποστήριξης και φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Η επίλυσή των προβλημάτων που σας αναφέραμε, αποτελεί στην παρούσα φάση το ελάχιστο που μπορείτε να πράξετε ως κεντρικός φορέας, για να πάψει να υποβαθμίζεται περαιτέρω η ποιότητα της ζωής των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους, γεγονός που καθημερινά βιώνουμε και μας οδηγεί στην πλήρη εξαθλίωση.

                                                         Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   

     
                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

                  

                                                        

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ