Δελτία Τύπου

" 21 ΜΑΡΤΙΟΥ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN "

21/3/2013


«21 Μαρτίου: Παγκόσμια Hμέρα Ατόμων με Σύνδρομο Down»


Σήμερα, 21 Μαρτίου 2013, συμπληρώνονται επτά χρόνια από την καθιέρωση της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας για το Σύνδρομο Down.


Αλήθεια,

·  πόσες τέτοιες Ημέρες χρειάζονται για να γίνει αντιληπτό από τη διεθνή κοινότητα ότι το Σύνδρομο Down (το πιο κοινό γενετικό σύνδρομο) δεν είναι ασθένεια αλλά μία γενετική κατάσταση (άρα τα άτομα δεν πάσχουν από Σύνδρομο Down);

·  πόσες τέτοιες Ημέρες χρειάζονται για να σχεδιαστούν πολιτικές, να ληφθούν μέτρα και να δημιουργηθούν δομές για την ισότιμη κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down;

·  πόσες τέτοιες Ημέρες χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τα άτομα με Σύνδρομο Down δικαιωματικά και όχι υπό το πρίσμα της «δημοσιονομικής προκρούστειας κλίνης» της αξιολόγησης των ΚΕΠΑ, που καθημερινά κρατούν δέσμια δεκάδες χιλιάδες άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους;

·  πόσες τέτοιες Ημέρες θα χρειαστούν μέχρι να γίνει πραγματικά αντιληπτό από κοινωνία και πολιτεία ότι «Όλα τα άτομα είναι διαφορετικά, ΟΛΟΙ οι πολίτες, όμως, είναι ίσοι!»;


Η διαφορετικότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, η ισότητα, ο σεβασμός και η δικαιωματική προσέγγιση των αναγκών κάθε ανθρώπου, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μίας κοινωνίας πολιτών, είναι οι αδιαπραγμάτευτες αρχές της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

 
Με βάση αυτές τις αρχές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τις χιλιάδες οικογένειες των ατόμων με Σύνδρομο Down, μαζί με ολόκληρη την αναπηρική οικογένεια, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στη ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, την άρση κάθε αδικίας που θέτει στο περιθώριο τα άτομα με Σύνδρομο Down και άλλες βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους!

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ