Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

27/3/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά από επικοινωνία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα με τον κ. Α. Περδικάρη στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, καλούνται οι φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ που λειτουργούν Κέντρα που παρείχαν υπηρεσίες (όπως διανομή τροφίμων στα μέλη τους), να υποβάλουν αιτήσεις στις Περιφέρειες, προκειμένου να πάρουν άδεια για να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές στα μέλη τους.

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ