Ανακοινώσεις

ΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑμεΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

8/4/2013ΠΡΟΣ: Υπουργό  Παιδείας, Θρησκευμάτων,
            Πολιτισμού και Άθλησης, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο,  


ΚΟΙΝ.:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης


Θέμα: «Θέσεις και διεκδικήσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ΟΛΑ τα άτομα με αναπηρία -  Αίτημα για άμεση λήψη μέτρων από την ελληνική πολιτεία»


Κύριε Υπουργέ,

Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει σημαδευτεί, όπως άλλωστε όλοι οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί τομείς, από τη βαθιά οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας, δημιουργώντας αναπόφευκτα ιδιαίτερη ανησυχία στα άτομα με αναπηρία. Η ανησυχία αυτή δικαιολογημένα γιγαντώνεται, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία, ακόμα και σε παρελθούσες εύρωστες οικονομικά περιόδους, έμεναν αποκλεισμένοι από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές από τις χρόνιες ελλείψεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία κάθε σχολική χρονιά:

 • έλλειψη προσβάσιμων σχολικών κτιρίων,
 • προβλήματα και αδυναμίες του συστήματος μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία,
 • ελλείψεις στα ωρολόγια προγράμματα και στο εκπαιδευτικό υλικό των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης των Γενικών Σχολείων,
 • καθυστερήσεις στους διορισμούς των εκπαιδευτικών στα Ειδικά Σχολεία,
 • έλλειψη παροχής παράλληλης στήριξης και συνεκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία,
 • έλλειψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού το οποίο υποβαθμίζει την παροχή επαρκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών,     
 • έλλειψη εκπαιδευτικών βιβλίων προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία,

Δεν είναι τυχαίο ότι η unisef κήρυξε και για την Ελλάδα, το έτος 2013-2014 ως έτος για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αφού και η χώρα μας, συγκαταλέγεται σε αυτές που ο φόβος και η ανησυχία χιλιάδων μαθητών με αναπηρία και των οικογενειών τους ότι δεν θα ακούσουν τον πρώτο κτύπο του κουδουνιού την ίδια ημέρα με όλους τους υπόλοιπους μαθητές της χώρας, δυστυχώς, κάθε χρόνο (όπως έγινε και εφέτος) επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο κι έτσι πολλοί μαθητές μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Και βέβαια, εντονότερη είναι η ανησυχία εκείνων των παιδιών που ανήκουν σε βαριές κατηγορίες αναπηρίας και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε οποιαδήποτε δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή, τα παιδιά που μένουν σε ιδρύματα και κλειστές μορφές περίθαλψης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, μία κατάσταση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από καμία οικονομική κρίση, αφού το κεφαλαιώδες θέμα της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για ΟΛΑ τα ΑμεΑ δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που βρίσκονται σε δημόσιες προνοιακές δομές κλειστής ή ανοιχτής φροντίδας να μην φοιτούν παράλληλα σε σχολεία α΄βάθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης.

Το πρώτο, λοιπόν βασικότατο θέμα είναι ότι, επιτέλους, το εθνικό μας εκπαιδευτικό σύστημα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εντάξει όλα ανεξαιρέτως τα άτομα με αναπηρία, στη σωστή ημέρα και ώρα, σε σχολεία πλήρως προσβάσιμα, κι όταν λέμε πλήρως προσβάσιμα εννοούμε προσβάσιμες όλες τις υποδομές τους (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών), καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σημαντικά, όμως, είναι και τα ερωτήματα που τίθενται για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα ο θεσμός των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ο οποίος υπήρξε και παραμένει σημαντική πτυχή της δημόσιας εκπαίδευσης για τα ΑμεΑ. Ο τρόπος, όμως, που αναπτύχθηκε αυτός ο θεσμός υπήρξε στρεβλός και εν’ πολλοίς αναποτελεσματικός, διότι τα σημερινά Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δεν εξυπηρετούν το σκοπό της ίδρυσής τους, ενώ η σύνδεσή τους με την τοπική αγορά εργασίας, την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία είναι από περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Η αναμόρφωση, λοιπόν, της οργάνωσης και της λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. απαιτεί ένα συγκεκριμένο, άμεσο Σχέδιο Δράσης από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Την άμεση εκπόνηση ενός Προγράμματος Δράσης για την ενίσχυση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • Την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ίδρυσής τους.
 • Τη σύνδεση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με την τοπική αγορά εργασίας, την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία.
 • Τη στελέχωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.                                 και τέλος,
 • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση" για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • Την χορήγηση τίτλου Σπουδών στους αποφοίτους των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Δυστυχώς, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την ψήφιση του Ν.3699/2008, χωρίς να έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων για την εφαρμογή της πολυπόθητης υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία (όπως θεσπίστηκε με το Ν. 3699/2008), ενώ σε συνδυασμό:

· με τη μη έκδοση των απαραίτητων Π.Δ. που προέβλεπε ο νόμος αυτός,

· με την ελλειπή υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων Ειδικής, αλλά και Γενικής Εκπαίδευσης,

· με την ελλειπή προσβασιμότητα της υλικοτεχνικής υποδομής τόσο των σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης, όσο και των σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν Τ.Ε., Π.Σ. ή που φοιτούν γενικότερα μαθητές με αναπηρία,

· με τη μη στελέχωση των Τ.Ε. των Π.Σ. και των ΣΜΕΑ από μόνιμο προσωπικό αλλά στην μεγάλη τους πλειοψηφία από ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αφενός δεν επαρκούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες, αφετέρου προσλαμβάνονται με τραγικές καθυστερήσεις,

μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ο Ν.3699/2008 αποτελεί ένα ευχολόγιο, ενώ εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μία δημόσια Ειδική Εκπαίδευση που όχι μόνο προσβάσιμη δεν είναι, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων, μιλάμε για ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στη χώρα μας.

 

Κύριε Υπουργέ,

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών, σημαίνει τη λήψη στοχευμένων μέτρων που θα περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής 12 σημεία:

 

·  την οργάνωση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους, προκειμένου να βρίσκονται από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους στις τάξεις τους (η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό, προτάσεις για ένα σύστημα μεταφοράς μαθητών με αναπηρίες που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς και τις οικογένειες των μαθητών, αλλά τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας) και τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής, αλλά και τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των υποδομών των σχολικών μονάδων,

·  την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, που στην Ειδική Εκπαίδευση η εφαρμογή τους πρέπει να είναι υποχρεωτική,

·  την επαρκή παροχή Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης,

·  την παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων και τη χρήση νέων τεχνολογιών με βάση την αρχή της καθολικής πρόσβασης,

·  την έγκαιρη έναρξη της σχολικής χρονιάς (με επαρκές προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή) και την έγκαιρη παράδοση των σχολικών βιβλίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία - όπως βιβλία σε γραφή Braille, βιβλία προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των κωφών μαθητών, βιβλία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.,

·  τη στελέχωση με μόνιμο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι ωρομίσθιο ή αναπληρωτές όπως ισχύει σήμερα (Το ισχύον σύστημα στελέχωσης με μετάθεση, απόσπαση ή αναπλήρωση αφενός απαξιώνει τον εκπαιδευτικό και το έργο του, αφετέρου οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, ενώ, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης του έργου των Εκπαιδευτικών θα πέσει στο κενό, δεδομένου ότι σε περιπτώσεις απόσπασης ή αναπλήρωσης το εκπαιδευτικό έργο δεν έχει καμία συνέχεια.),

·  τη στελέχωση με ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικούς νοσηλευτές σε κάθε ΣΜΕΑ,

·  την εκπόνηση, άμεσα, προγράμματος δράσης για την ενίσχυση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ. και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δια Βίου Μάθηση¨ για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,

·  ειδικά, για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με σύνδρομο Down και πολλαπλές αισθητηριακές, σωματικές και νευροψυχιατρικές αναπηρίες, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να ενταχθούν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

·  την ιδιαίτερη έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στη στελέχωση των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν Τ.Ε. και Π.Σ., με εκπαιδευτικούς που θα παρέχουν την κατάλληλη παράλληλη στήριξη και συνεκπαίδευση στους μαθητές με αναπηρία (σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/08),

·  την απόσυρση της διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγής και της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία,

·  τέλος, το μείζον θέμα της κάλυψης των αναγκών μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ ή Τ.Ε. ή σχολεία γενικής εκπαίδευσης με την ανάλογη στήριξη και παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή (σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/08).

 

Με λίγα λόγια, υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης, δεν σημαίνει μόνο ότι θα ανοίξουν οι πόρτες των σχολείων, αλλά ότι τα σχολεία θα είναι έτοιμα να παρέχουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί βάρος στην εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (με την άρτια και επαρκή στελέχωσή τους με έμπειρο προσωπικό) για να βγάλουν εις πέρας το βαρυσήμαντο και πολυδιάστατο έργο τους, σημαίνει ότι τα βιβλία και όλα τα είδη εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αναπηρίας στην οποία ανήκουν, σημαίνει ότι οι τυφλοί μαθητές θα έχουν βιβλία γραμμένα στην επίσημη γραφή Braille και ότι τα σχολικά βιβλία θα αποδίδονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για να καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των Κωφών Βαρήκοων μαθητών.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Αυτά αποτελούν τις πάγιες θέσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και του εθνικού αναπηρικού κινήματος, στο διαρκή αγώνα μας, ως άτομα με αναπηρία, ως γονείς και ως οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, να μην υπάρξει στην Ελλάδα ούτε ένας μαθητής με αναπηρία που θα είναι αποκλεισμένος από το υπέρτατο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, που δεν θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν θα του παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών του αναγκών.

 

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, οι πρωτοβάθμιοι φορείς της, όλοι εμείς που μετέχουμε συλλογικά στον αγώνα της ΕΣΑμεΑ, του εθνικού αναπηρικού κινήματος, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τους αγώνες κάθε φορέα που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία και σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες  για να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα διασφαλίσει τη διαρκή ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους μαθητές με αναπηρία που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, που είναι άλλωστε και το τελικό ζητούμενο.

 

 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ
 

Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίησης:

-Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Α. Σαμαρά
-Βουλή των Ελλήνων, Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
-Βουλή των Ελλήνων, Πρόεδρο και Μέλη Υποεπιτροπής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία
-Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Κ. Τζαβάρα,
-Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Ι. Ιωαννίδη,
-Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Θ. Παπαθεοδώρου,
-Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Α. Κυριαζή
-Διευθυντή Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, κ. Κ. Λολίτσα
-ΕΣΑμεΑ
-ΔΟΕ
-ΟΛΜΕ
-ΠΟΣΕΠΕΑ
-Φορείς – Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
-ΜΜΕ

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ