Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 50%) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ν. 2643/98

9/4/2013

ΠΡΟΣ: Φορείς – Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την απόφαση κατανομής διορισμού των επιτυχόντων (του υπολοίπου 50%)  της προκήρυξης του έτους 2008 του Ν. 2643/98»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι  η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των επιτυχόντων (του υπολοίπου 50%)  της προκήρυξης του έτους 2008 και της ειδικής προκήρυξης τυφλών τηλεφωνητών του Ν. 2643/98 υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 627/ΤΒ΄/19-3-2013.

Πληροφορηθήκαμε ότι, κατόπιν επικοινωνίας της ΕΣΑμεΑ με την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, η πλειονότητα των φακέλων των τοποθετούμενων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) έχουν αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ προς τους φορείς διορισμού, οι οποίοι δύναται να ξεκινήσουν (μετά και την ενημέρωσή τους για την υπογραφή και δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης και βάσει οδηγιών της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας) τις διαδικασίες αποστολής πράξης διορισμού προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που είναι επιτυχόντες για την όλη διαδικασία και για το ενδεχόμενο να ασκήσουν πίεση προς τους φορείς διορισμού, οι οποίοι μπορούν εφόσον έχουν παραλάβει τους φακέλους να ξεκινήσουν άμεσα τις ενέργειες ακόμα και εάν δεν έχουν παραλάβει το σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ