Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. Υ70/7/03-04-2013 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

15/4/2013ΠΡΟΣ: Φορείς – Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος του ΙΚΑ υπ’αριθ. Υ70/7 03-04-2013 που αφορά στις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ και στη μονιμοποίηση συνταξιοδότησης»Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι το ΙΚΑ δημοσίευσε την υπ’αριθ. Υ70/7 03-04-2013 εγκύκλιο με την οποία παρέχει διευκρινήσεις σχετικά α) με την ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011 και β) με την αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Επισημαίνουμε ότι για την ισχύ των γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η ανωτέρω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι α) στην περίπτωση που κρίνεται αίτημα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας πρέπει να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις όλων των αρμόδιων, ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα, Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 01/09/2011, με αφορμή αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον ασφαλιστικό τους φορέα για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους.  
β) οι γνωματεύσεις των τέως Νομαρχιακών ή άλλων Επιτροπών, οι οποίες εκδόθηκαν για χορήγηση επιδομάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή για άλλες κοινωνικές παροχές και διευκολύνσεις δεν ισχύουν για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας.   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική εγκύκλιο στην ακόλουθη διεύθυνση : http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΕΑΦ4691ΩΓ-ΘΩ1


Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ