Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

19/4/2013

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η εκπαίδευση είναι πολύτιμο αγαθό για όλους (και για τα ΑμεΑ)-και όχι είδος πολυτελείας. Ως πολύτιμο λοιπόν αγαθό, πρέπει να είναι και ποιοτικό και προσβάσιμο από ΟΛΟΥΣ.

Είναι ένα αγαθό που για να είναι αποτελεσματικό ως προς το σκοπό του, το έργο του και την αποστολή του, χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμό, στοχοθέτηση, διάλογο, συνεργασία εμπλεκομένων, αλλά προπάντων σεβασμό από τον πάροχό του, δηλαδή την Πολιτεία και προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο των χρηστών του αγαθού αυτού, αλλά και όσων το διακονούν.

Πάγια θέση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (όπως έχει κατατεθεί και πρόσφατα στο Υπουργείο Παιδείας και δημόσια έχει κοινοποιηθεί) και του εθνικού αναπηρικού κινήματος, στο διαρκή αγώνα μας, ως άτομα με αναπηρία, ως γονείς και ως οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, είναι να μην υπάρξει στην Ελλάδα ούτε ένας μαθητής με αναπηρία που θα είναι αποκλεισμένος από το υπέρτατο δημόσιο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, που δεν θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν θα του παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση, βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών του αναγκών.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τους πρωτοβάθμιους φορείς της, χαιρετίζει και στηρίζει τους αγώνες όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με αναπηρία και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες  για να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα διασφαλίσει τη διαρκή ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους μαθητές με αναπηρία, που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Γονείς, Μαθητές με Αναπηρία, Εκπαιδευτικοί και Προσωπικό της Εκπαίδευσης, ενώνουμε σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2013, στις 13.00 στο Υπουργείο Παιδείας τη φωνή μας και απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας και την Ελληνική Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών -και των μαθητών με αναπηρία- σε ένα σύγχρονο, ποιοτικό σύστημα Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, όπως δικαιωματικά και συνταγματικά πρέπει να έχουν όλοι οι Πολίτες.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο κ. Ι. Λυμβαίο στο 210-5236501 ή στο 6936-577899 και με το Γ. Γραμματέα κ. Χ. Νάστα στο 6936-577898.

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ