Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 4144/2013

30/4/2013ΠΡΟΣ: Φορείς – Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά στη γνωστοποίηση διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 88Α΄/18-4-2013 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4144/2013 με τον οποίο ρυθμίζεται στο άρθρο 66 το θέμα της παράτασης χορήγησης αναπηρικής σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι στις περιπτώσεις λήξης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου, τότε παρατείνεται η καταβολή σύνταξης λόγω αναπηρίας για έξι μήνες.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 1) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, βάσει αναπηρίας, έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 31/10/2013 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους. 2) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

Η εν λόγω διάταξη αποτελεί μερική ικανοποίηση του γενικότερου αιτήματος προς την Πολιτεία για παράταση χορήγησης όχι μόνο σύνταξης αναπηρίας, αλλά και πάσης φύσεως αναπηρικού επιδόματος (όπως προνοιακό, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας, κλπ) τα οποία αποτελούν για τους περισσότερους δικαιούχους μοναδικό μέσο επιβίωσης. Επιπλέον πρόβλημα δημιουργείται και με την ισχύ του άρθρου 66 που λήγει στις 31/10/2013 χωρίς προφανή λόγο, αφού τα προβλήματα δυσλειτουργίας των ΚΕΠΑ δεν προβλέπεται να έχουν επιλυθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Τέλος, ακόμη μια αστοχία είναι ότι, στο εν λόγω άρθρο δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ανανέωση του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αιτούντων, για την ανανέωση έμμεσης ασφάλισης για λόγους αναπηρίας, για την ανανέωση βιβλιαρίου απορίας, κλπ.

Σας επισημαίνουμε ότι ο αγώνας για τη βελτίωση-τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον, με μοναδικό σκοπό να προστατευτούν όλα τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, οι γονείς και οι οικογένειές τους από τις δυσάρεστες συνέπειες της μη ορθής λειτουργίας του νέου συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική εγκύκλιο :       
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΕ54Λ-Ν02   
 

 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                    


                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ