Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗ ΑΜΙΓΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1/5/2013ΠΡΟΣ: Φορείς – Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος της Διοίκησης του ΙΚΑ που αφορά στη σύσταση μη αμιγών Υγειονομικών Επιτροπών»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ με νέα εγκύκλιό της επισημαίνει στους Διευθυντές των Υγειονομικών Μονάδων των ΚΕΠΑ να ενεργούν με κάθε εφικτό και νόμιμο τρόπο (κινούμενοι πάντα μέσα στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας και της επιστημονικής επάρκειας και τεκμηρίωσης), ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές καθυστερήσεις και η συσσώρευση εκκρεμοτήτων που προκύπτουν ιδίως από τις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αναπέμπονται συνεχώς σε Υγειονομικές Επιτροπές καθώς η αναπηρία τους απαιτεί την εξέτασή τους από μια και παραπάνω ιατρική ειδικότητα.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο το ΙΚΑ προτρέπει στη σύσταση μη αμιγών Υγειονομικών Επιτροπών για την έγκαιρη εξέταση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση γνωμάτευσης χωρίς περαιτέρω αναπομπή, η οποία δημιουργεί δυσάρεστες συνέπειες και μεγάλη ταλαιπωρία στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους που αιτούνται πιστοποίηση της αναπηρίας.

Σκοπός της γνωστοποίησης της ανωτέρω εγκυκλίου στους Φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας μας είναι να ασκηθεί πίεση στις περιπτώσεις εκείνες που οι υπηρεσιακοί παράγοντες των κατά τόπους Υγειονομικών Μονάδων ΚΕΠΑ δεν θα ενεργούν βάσει όσων ορίζει η σχετική εγκύκλιος, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν αναιτιολόγητα τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους. 

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να βρείτε τη σχετική εγκύκλιο για την πλήρη ενημέρωσή σας : http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΕΑ54691ΩΓ-ΨΕΕ

 

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου
της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση !
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 
                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ