Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

1/7/2013


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση Στον Τουρισμό- Ώθηση Στην Εργασία : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ανέργους/ες με Αναπηρία Στον Τουριστικό Κλάδο Της Περιφέρειας Αττικής», η οποία απευθύνεται σε 100 άνεργους/ες με αναπηρία άνω του 50% (που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και είναι ικανοί/ες προς εργασία) και με μοναδικό προαπαιτούμενο ένα απόθεμα καλής θέλησης από το οποίο θα αντληθεί υποστήριξη για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού των πολιτών με αναπηρία από τον κόσμο της εργασίας η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα για τη συμμετοχή τους στην Πράξη.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί. Επίσης, για τους πιθανούς ενδιαφερόμενους - επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών έχει αναρτηθεί το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Πράξη.

 

Δελτίο Τύπου


Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ