Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2013

18/7/2013Προς: -Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ι. Βρούτση

Κοιν:
 -Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κεγκέρογλου
          - Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Ε. Μπέκου
          - Γενικό Δ/ντή Πρόνοιας, κ. Σ. Κοκκινάκη
          - Δ/ντρια Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ, κ. Π. Μανθοπούλου
          - Δ/ντή Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, κ. Κοφινά
          - ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Άμεση επίλυση σοβαρού προβλήματος για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2013»


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2013, σας ενημερώνουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους, έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του Προγράμματος για το έτος 2013.

Το Πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμούμε ότι μέχρι την τελευταία κατασκηνωτική περίοδο (η οποία έχει ήδη προγραμματιστεί να λήξει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη), θα φιλοξενηθούν περί τα 3.100 Άτομα με Αναπηρία με 1.700 περίπου συνοδούς (πλέον ειδικού προσωπικού για την υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των κατασκηνώσεων που φιλοξενούν ΑμεΑ, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην τριμερή Προγραμματική Σύμβαση).

Το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα δυστυχώς, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα και κινδυνεύει λόγω του ότι δεν έχετε ορίσει την προβλεπόμενη από το Νόμο Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2013».

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε πολύ όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρέμβετε προσωπικά και ορίσετε την ως άνω Επιτροπή, η οποία θα πρέπει και τυπικά να ελέγξει την καλή λειτουργία και εκτέλεση του Προγράμματος που υλοποιεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σε κατασκηνώσεις των Δήμων ανά τη χώρα, για τη φιλοξενία Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες.

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε σχετικά με τις άμεσες ενέργειές σας επί του θέματος.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   

                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ