Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

1/8/2013ΠΡΟΣ: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
            Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝ:-Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά
          -Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
          -Υπουργό Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
          -Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη
          -Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Λεωνίδα Γρηφοράκο
          -Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
          -Υφυπουργοί Παιδείας, κ.κ. Συμεών Κεδίκογλου & Κων/νο Γκιουλέκα
          -Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Δημήτριο Στεφάνου
          -Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Θανάση Κυριαζή
          -Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Γιάννη Ιωαννίδη
          -Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
          -ΕΣΑμεΑ
          -Φορείς- Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ 


Θέμα: «Άμεση παρέμβαση για την έκδοση διευκρινιστικής εγκύκλιου που αφορά στη διαθεσιμότητα»


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) ζητεί όπως άμεσα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά στη διαθεσιμότητα εργαζομένων που είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς που έχουν στην φροντίδα τους άτομο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία, αφού με μεγάλη έκπληξη παρακολουθούμε την αδιανόητη ερμηνεία της εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 167)».

Πιο συγκεκριμένα σας αναφέρουμε ότι για το θέμα της εργασιακής εφεδρείας και εν συνεχεία της διαθεσιμότητας δόθηκε μεγάλος αγώνας από το αναπηρικό κίνημα, προκειμένου να προστατευτούν όλα τα άτομα με βαριές αναπηρίες και οι γονείς-κηδεμόνες που έχουν στην προστασία τους άτομα με βαριά αναπηρία, με ποσοστό από 67% και άνω. Ο Νόμος 4024/2012 προστατεύει από το μέτρο αυτό (άρθρο 34 παρ.1) κάθς εργαζόμενο: «αα) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρούσας παραγράφου, ββ) του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, Α' 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. γγ) που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.».

Η ίδια ακριβώς εξαίρεση υπάρχει και στον νόμο 4093/2012, όμως όπως είναι διατυπωμένη η πρόσφατη εγκύκλιος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ερμηνεύει το όριο των 12.000 ευρώ ετησίως ως εισόδημα του ίδιου του εργαζόμενου και όχι του προστατευόμενου μέλους, κατά συνέπεια να  τίθεται σε διαθεσιμότητα κάθε εργαζόμενος που οι απολαβές του υπερβαίνουν το ως άνω όριο. Η εν λόγω ερμηνεία  δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του Νομοθέτη και αναιρεί την προστασία των συγκεκριμένων εργαζομένων, κάτι που δεν είχε τεθεί ποτέ υπό αμφισβήτηση με τους δυο προαναφερόμενους νόμους. 


Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο δίκαιο αίτημά μας και την έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.

 

 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ