Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ Σ/Ν/ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

12/8/2013ΠΡΟΣ: ΕΣΑμεΑ

ΚΟΙΝ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: Σχόλια – Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις – Προτάσεις Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. για συμπληρώσεις – τροποποιήσεις – προσθήκες στο Σ/Ν/ του ΥΠΑΙΘ με τίτλο: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Για μία ακόμα φορά το Υπουργείο Παιδείας, εν μέσω θέρους και συγκεκριμένα στα μέσα του μήνα Αύγουστου, με διαδικασίες express και χωρίς ίχνος στοιχειώδους διαλόγου με τους επίσημους φορείς εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος στη χώρα, χωρίς ψήγμα αληθινού και ουσιαστικού διαλόγου για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τον τριτοβάθμιο φορέα του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την ΕΣΑμεΑ, με την προσχηματικού –και μόνο- χαρακτήρα εσωτερική επιτροπή που δημιούργησε πριν δύο περίπου μήνες χωρίς κανέναν εκπρόσωπο του αναπηρικού κινήματος και άλλων φορέων εκπροσώπησης λειτουργών κι επιστημόνων από το χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, προχώρησε στην σύνταξη και προσχηματική ολιγοήμερη διαβούλευση ενός σχεδίου νόμου που με ένα μόνο άρθρο επιχειρείται, για μία ακόμα φορά, αποσπασματικά και πρόχειρα προσπαθεί να «μπαλωθεί» ο πολύπαθος χώρος της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, χωρίς να δίνεται ουσιαστική απάντηση, λύση και θεραπεία χρόνιων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την ουσιαστική υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και με την καθολική προσβασιμότητα και ποιότητά της.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ο δευτεροβάθμιος φορέας εκπροσώπησης ατόμων με βαριές αναπηρίες (Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες) μέσω των πρωτοβάθμιων φορέων των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων αυτών, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης (όπως άλλωστε ολόκληρο το εθνικό αναπηρικό κίνημα), πίεσε και πιέζει με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που έχει καταθέσει στο ΥΠΑΙΘ για ένα σύγχρονο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς αποκλεισμούς και αγκυλώσεις.

Παρά το ότι δεν συμφωνούμε επ’ ουδενοί με την μεθόδευση σύνταξης και το περιεχόμενο, εν γένει , του Σχεδίου Νόμου, κι επειδή σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε ν’ αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, σας καταθέτουμε τα σχόλια-παρατηρήσεις-επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (που αποτελούν και μέρος των πάγιων θέσεων και διεκδικήσεών μας) επί των θεμάτων του Σ/Ν που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (και τις μετεγγραφές φοιτητών-σπουδαστών αδελφών ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down), προκειμένου να περιληφθούν στο συνολικό κείμενο που η Συνομοσπονδία θα καταθέσει στα πλαίσια της «δημόσιας» διαβούλευσης πριν την κατάθεσή του στην Ελληνική Βουλή.

Το σύνολο των σχόλιων-παρατηρήσεων-επισημάνσεων-προτάσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί του συγκεκριμένου Σ/Ν έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:  Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.)

Άρθρο 3  Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών         

Θα πρέπει να υπάρξει, με το παρόν άρθρο, πρόβλεψη για προσαρμοσμένο τρόπο εξέτασης για άτομα με Σύνδρομο Αsperger -Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, ώστε η εξέταση για αξιολόγηση-βαθμολόγηση, προαγωγή ή απόλυση θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή, όπως αυτές τεκμηριώνονται από τις γνωμοδοτήσεις του ΚΕΔΔΥ και του Σχολικού Συμβούλου.

Συγκεκριμένα, πρέπει να προβλεφθεί στο παρόν Σ/Ν ότι:

α) Η αξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία, είτε σε Τ.Ε. είτε με Π.Σ., καθώς και ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων για την περαιτέρω πορεία του μαθητή, πραγματοποιούνται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από το διευθυντή του σχολείου, το δάσκαλο της τάξης, τον εκπαιδευτικό της Π.Σ. ή τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο του Τ.Ε., στελέχη του ΚΕΔΔΥ, ενώ στην επιτροπή μετέχει απαραίτητα και ο γονέας του μαθητή, ο οποίος αποτελεί και έναν από του σημαντικότερους κρίκους στη σωστή κι επιτυχή προς όφελος του μαθητή, εκπαιδευτική στοχοθέτηση.

β) Τόσο στις περιπτώσεις μαθητών με Σύνδρομο Asperger - Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, όσο και στους μαθητές με άλλες κατηγορίες αναπηρίας που φοιτούν στα Σχολεία β’ βάθμιας εκπαίδευσης, η εξέταση και η βαθμολόγηση γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κατανόησης, τον τρόπο αναδιατύπωσης του θέματος ή διευκρίνησης με τον τρόπο που ο μαθητής αντιλαμβάνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 25 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Μία σημαντική ειδικότητα στην καθημερινή φροντίδα και συνοδεία των ατόμων με αναπηρία (ιδιαίτερα των ατόμων με βαριές αναπηρίες), στην καθημερινή τους διαβίωση είτε εντός της οικίας τους, είτε όμως και εκτός αυτής σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα των ατόμων αυτών, είναι αυτή του Συνοδού – Επιμελητή Φροντίδας ΑμεΑ.

Επειδή, λοιπόν, είναι σημαντικό το έργο που προσφέρουν οι άνθρωποι αυτοί στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σχετικό και με επάρκεια πλαίσιο επαγγελματικής τους κατάρτισης.  Για το λόγω αυτό, προτείνεται να συμπληρωθεί και να προβλεφθεί στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας των Ι.Ε.Κ. (δημόσιων και ιδιωτικών) η ειδικότητα του Συνοδού - Επιμελητή Φροντίδας ΑμεΑ.

Αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης, προαγωγής και απόλυσης σπουδαστών με Σύνδρομο Asperger – Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ., ο τρόπος εξέτασης των σπουδαστών αυτών για την προαγωγή και την απόλυσή τους (απόδοση απολυτήριου τίτλου ή πτυχίου), θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος  στις ιδιαιτερότητες κατανόησης και στον τρόπο αναδιατύπωσης του θέματος ή διευκρίνησης με τον τρόπο που ο σπουδαστής αντιλαμβάνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενικές παρατηρήσεις – προτάσεις:

Α) Τόσο ο τίτλος, όσο και η φιλοσοφία του άρθρου 27 του παρόντος Σ/Ν, παραμένει εν πολλοίς, να διέπεται από την ιατροκεντρική έννοια του όρου «ειδική αγωγή».  Προτείνεται η αντικατάσταση αυτού του αναχρονιστικού κι αδόκιμου αυτού όρου με τον όρο «Ειδική Εκπαίδευση», μιάς και η εκπαίδευση ΟΛΩΝ των πολιτών (με ή χωρίς αναπηρία) είναι η υποχρέωση και ο στόχος κάθε σύγχρονης κοινωνίας, κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, καθώς δεν υπάρχει «αγώγιμος και μη αγώγιμος μαθητής», «εκπαιδεύσιμος και  μη εκπαιδεύσιμος πολίτης» (άλλωστε, ο όρος που το ίδιο το ΥΠΑΙΘ θεσμοθέτησε και χρησιμοποιείται, είναι «Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση» και όχι «Ειδική Αγωγή») .

Β) Τα μαθήματα της Αυτόνομης Διαβίωσης και της Αγωγής Υγείας, είναι δύο πολύ βασικά και απόλυτα απαραίτητα για την καθημερινότητα, τη διαβίωση και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία μαθήματα.  Για το λόγο αυτό, προτείνεται να ενταχθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης και να πραγματοποιούνται σε όλες τις τάξεις των Ε.Γ.Γ., Ε.Ε.Γ., Ε.Ε.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Γ) Θα πρέπει να οριστεί με ρητή διάταξη στο παρόν Κεφάλαιο του Σ/Ν, ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ίδιας διάρκειας στις σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης με αυτό των σχολικων μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης .

Άρθρο 27  Θέματα Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης

παρ. 1 γ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ): Με το ν.3699/2008 ορίζεται ανώτατο όριο φοίτησης 5-8 έτη καθώς και ανώτατο όριο ηλικίας, με τις διατάξεις του παρόντος Σ/Ν δεν ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας, όπως επίσης δεν ορίζεται και τι γίνεται με τους σπουδαστές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2013-2014. Συνεπώς, στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις και πρόβλεψη για μεταβατικό στάδιο σχετικά τους μαθητές που ήδη φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των μαθητών της ΣΤ’ Τάξης των ΕΕΕΕΚ, αλλά και για όσους μαθητές σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο συνεχίζουν να φοιτούν και μετά το έκτο έτος φοίτησής τους.

παρ. 16:  Είναι σωστή η διάταξη για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα να μην είναι μεγαλύτερη του 1 προς 3, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να υπάρξει σχετική συμπλήρωση διάταξης για τις σχολικές μονάδες σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας (κυρίως) που δεν υπάρχουν ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να προβλέπεται η λειτουργία Τ.Ε. στο Γενικό Σχολείο που να καλύπτουν τις ανάγκες μικρότερου αριθμού μαθητών (δηλαδή 1 προς 2 ή 1 προς 1).

παρ.19:   Αντικατάσταση του αδόκιμου και απαράδεκτου επιστημονικά όρου «αυτιστικοί μαθητές» με τον όρο «μαθητές με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)».  Επίσης, η χορήγηση εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης είναι υποχρέωση της πολιτείας και θα πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από το ΥΠΑΙΘ στα πλαίσια του δημόσιου σχολείου σε όλους τους μαθητές που βάσει γνωμάτευσης του ΚΕΔΥ χρήζουν παράλληλης στήριξης.  Προκειμένου, λοιπόν, να μην δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών «Πατρίκιοι και Πληβείοι» η τελευταία παράγραφος της παρ. 19 του άρθρου 29 του Σ/Ν θα πρέπει να απαλειφθεί.  Οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ διαπιστώνουν την εκπαιδευτική αναγκαιότητα παράλληλης στήριξης, η οποία μπορεί να παρέχεται από ειδικό βοηθό, άλλως στερείται βάσης η παρουσία του ειδικού βοηθού και παραμένει αίολη. Τέλος, η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών ΕΕΠ στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών είναι πλέον επιστημονικά διεθνώς τεκμηριωμένο. Πολύ ορθά ρητά προβλέπεται και ρυθμίζεται και με τις παρούσες ρυθμίσεις (παράγραφο 11 του παρόντος ) για μαθητές με προβλήματα όρασης κα προβλήματα ακοής, αντιστοίχως επιβάλλεται ο διορισμός κατά προτεραιότητα των επιμορφωμένων /εξειδικευμένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε μαθητές με ΔΑΦ.

Άρθρο 34 Μετεγγραφές

Σχετικά με τις μετεγγραφές σπουδαστών – φοιτητών, προτείνεται με ρητή διάταξη να συμπληρωθεί και να ισχύει και «για τα αδέλφια ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down των οποίων η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% βάσει σχετικής απόφασης ΚΕΠΑ ή υγειονομικής επιτροπής άλλου δημόσιου φορέα (πρώην Νομαρχίες, ΙΚΑ κ.λ.π.) και βρίσκεται σε ισχύ η διάρκειά της», ότι για τις υπόλοιπες κατηγορίες που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος άρθρου του Σ/Ν.

                                                                                                                                                                   

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ