Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

13/5/2008

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡ-ΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), ΜΕΤΡΟ 2.5. «Δια Βίου Εκπαίδευση» ΕΝΕΡ-ΓΕΙΑ 2.5.1. «Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ανάπτυξη των ΙΔΒΕ και λειτουργία προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟ-ΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ».

Το Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των πεντακοσίων (500) θέσεων εκπαιδευομένων (παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - διάρκειας 250 ωρών σε διάφορες πόλεις της χώρας)

Εκπαιδευόμενοι Αθήνα 70 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Πειραιά 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Θεσσαλονίκη 50 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Κιλκίς 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Λαμία 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Θήβα 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Πάτρα 30 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Αμαλιάδα 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Άργος 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Βόλος 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Λάρισα 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Τρίκαλα 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Κοζάνη 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Πτολεμαϊδα 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Φλώρινα 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ηγουμενίτσα 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ορεστιάδα 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Δράμα 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ρέθυμνο 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ηράκλειο 40 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Χανιά 20 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Χίος 10 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ρόδος 40 θέσεις
Εκπαιδευόμενοι Ζάκυνθος 10 θέσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.esaea.gr ) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση από το σωματείο ΑμεΑ ότι είναι αιρετό στέλεχος ή μέλος ή εργαζόμενος στο σωματείο αυ-τό

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας (Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη 2ος όροφος, Τ.Κ. 16341 ΑΘΗΝΑ), μέχρι 23 Μαΐου 2008 και ώρα 14:00. Επίσης, αιτή-σεις μπορούν να υποβάλλονται και ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ευμορφία Κολιονίκα ή στην κ. Σαμαρά Χριστίνα, στο τηλέφωνο 210 – 9949837 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00.


Για την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
 
Αίτηση Υποψηφιότητας http://www.esaea.gr/files/documents/aitisi_ipipsifiotitas.doc

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ