Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ 2ο FORUM ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

1/10/2013Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα για τη συμμετοχή τους στο 2ο Forum Εργασίας που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση Στον Τουρισμό- Ώθηση Στην Εργασία : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ανέργους/ες με Αναπηρία Στον Τουριστικό Κλάδο Της Περιφέρειας Αττικής», η οποία απευθύνεται σε 100 άνεργους/ες πολίτες με αναπηρία (άνω του 50%) και ενεργεί προς την προετοιμασία και την υποστήριξή τους (μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο)με τη βλέψη της ένταξή τους στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στις δομές απασχόλησης του τουριστικού κλάδου.


Το 2ο Forum Εργασίας διοργανώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ) στο πλαίσιο της Δράσης 2 : «Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις- Fora Εργασίας» της εν θέματι Πράξης και θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες επιχειρηματίες, εργοδότες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 2ο Forum Εργασίας της Πράξης, μπορούν να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (η οποία βρίσκεται στο τέλος του Δελτίου Τύπου) και να το αποστείλουν στο Fax: 210- 5238967 είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στη διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341


Δελτίο Τύπου
 
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ