Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

30/10/2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Οδοντιατρική Περίθαλψη  των Ατόμων με Αναπηρία:

παρούσα κατάσταση και προοπτικές»


Στις 19 Οκτωβρίου 2013, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά και το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «ΕΡΜΗΣ», διοργάνωσαν υπό την αιγίδα της ΕΣΑμεΑ, Ημερίδα με το μεγάλου ενδιαφέροντος θέμα:
«Οδοντιατρική Περίθαλψη των Ατόμων με Αναπηρία: παρούσα κατάσταση και προοπτικές».


Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έλαβε μέρος στην συζήτηση και τόνισε ότι η περίθαλψη των ΑμεΑ αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, η Γεν. Γραμματέας Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων ΑμεΑ κ. Δ. Εμμανουήλ, αρκετά μέλη Διοικήσεων Νοσοκομείων και Δημόσιων Κέντρων Πρόνοιας, η Πρόεδρος της ΕΟΚΑ κα Ε. Κοντογεωργάκη, ο Πρόεδρος της ΟΜΚΕ κ. Ι. Γιάλουρος και πολλοί εκπρόσωποι φορέων-μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Βασικός στόχος της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της σημερινής κατάστασης και η διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών από το ΕΣΥ στα ΑμεΑ και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ σε αυτές.


Η Ημερίδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, συγκέντρωσε δε το ενδιαφέρον όχι μόνο των οδοντιάτρων αλλά και των οικογενειών και των εκπροσώπων Φορέων των ΑμεΑ.

Μετά τις εισηγήσεις των διακεκριμένων οδοντιάτρων εισηγητών της Ημερίδας και τις παρεμβάσεις συμμετεχόντων σε αυτή, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Η στοματική υγεία είναι σημαντική και σε αυτήν έχουν δικαίωμα όλοι, ιδιαίτερα δε τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία η επίτευξη και η διατήρηση ενός καλού επιπέδου στοματικής υγείας είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη, δεδομένης της αλληλεπίδρασής της με την ήδη βεβαρημένη γενική τους υγεία.

2. Μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχονται και στα άτομα με αναπηρία εξειδικευμένες υπηρεσίες με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Οι οδοντοθεραπευτικές ανάγκες των ΑμεΑ, όμως, εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες και μεταρρυθμίσεις απαιτούνται για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων αυτών σε οδοντιατρικές υπηρεσίες ποιότητας.

3. Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική αποτελεί πλέον αναγκαία και αναπόσπαστη ειδικότητα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, της οποίας η θέση πρέπει να αναβαθμισθεί με στόχο να υπηρετηθεί η αρχή της ισοτιμίας στην πρόσβαση των ασθενών με σοβαρά συστηματικά νοσήματα και με αναπηρία.

4. Για την αναβάθμιση αυτή αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση της ειδικότητας στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική – Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας (Special Care Dentistry), η οποία υπαγορεύεται από συγκεκριμένους επιστημονικούς, επαγγελματικούς, νομικούς και κοινωνικούς λόγους, ανάλογους με αυτούς που επέβαλαν τη θεσμοθέτηση των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Για τον τρόπο απόκτησης της ειδίκευσης, τεκμηριωμένη πρόταση έχει υποβάλλει η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο ΚεΣΥ από ετών, την οποία μάλιστα έχει πρόσφατα επικαιροποιήσει.

5. Για την αναβάθμιση της Νοσοκομειακή Οδοντιατρικής επίσης απαραίτητη είναι από πλευράς Πολιτείας η ισότιμη αντιμετώπιση των οδοντιάτρων με τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων, η μη υποβάθμιση των Τμημάτων τους σε ιατρεία και η μη εξαίρεση της κάλυψης των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ.

6. Σχετικά με την οδοντιατρική περίθαλψη των ΑμεΑ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α3β/3984/26.3.1990 που καθορίζει το πλαίσιο άσκησης της Δευτεροβάθμιας Οδοντιατρικής Περίθαλψης (Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής), αυτή είναι μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων όλων των νοσοκομειακών οδοντιάτρων, ακόμη και η υπό γενική αναισθησία. Στην πράξη, όμως, σε ελάχιστο αριθμό Οδοντιατρικών Τμημάτων παρέχεται, ειδικά η υπό γενική αναισθησία, με αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία των ΑμεΑ για μετακινήσεις, την επιβάρυνση των λιστών αναμονής, η οποία είναι πολύμηνη, αλλά και την τεράστια καταπόνηση του οδοντιατρικού δυναμικού που υπηρετεί στα ελάχιστα αυτά Τμήματα.

Προς επίλυση αυτής της κατάστασης, τα Οδοντιατρικά Τμήματα που παρέχουν την ιδιαίτερη αυτή περίθαλψη πρέπει να στηριχθούν ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να την παρέχουν. Ιδιαίτερα πρέπει να ενισχυθούν σε προσωπικό, έτσι ώστε να φθάνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 4 οδοντιάτρων, ενίσχυση η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή του οδοντιατρικού δυναμικού του ΕΣΥ και μετακινήσεις καθώς και με αξιοποίηση του εθελοντισμού (δυνατότητα σε ιδιώτες οδοντιάτρους να προσφέρουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς υπηρεσίες σε τέτοια Τμήματα). Άλλως, εάν δεν υπάρξει ενίσχυση του οδοντιατρικού προσωπικού, αυτά τα Τμήματα θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ως Κέντρα Περίθαλψης μόνο των ΑμεΑ.

Παράλληλα και άλλα Οδοντιατρικά Τμήματα, κατάλληλα γεωγραφικά κατανεμημένα, πρέπει να εκκινήσουν την παροχή περίθαλψης στα ΑμεΑ. Η υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται (ένα τροχήλατο unit πλήρως εξοπλισμένο) απαιτεί ελάχιστο ποσόν, συγκεκριμένα περί τις 4.500 ευρώ μόνο ανά μονάδα. Η απόκτηση σχετικής εμπειρίας από τους οδοντιάτρους μπορεί να γίνει μέσω ταχύρρυθμης παρακολούθησης- εκπαίδευσής των σε όσα από τα νυν παρέχοντα την οδοντιατρική περίθαλψη υπό γενική αναισθησία Τμήματα διαθέτουν επαρκή στελέχωση και υποδομή, προσωπικό δε από αυτά τα «εκπαιδευτικά Κέντρα» θα μπορούσε να τους επικουρήσει κατά τις πρώτες τους χειρουργικές συνεδρίες.

7. Για την άρση των φραγμών της πρόσβασης των ΑμεΑ σε δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες, απαραίτητα είναι επίσης τα ακόλουθα:

7α.Η δημιουργία κεντρικής εξειδικευμένης οδοντιατρικής υπηρεσίας στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας και κεντρικής οδοντιατρικής επιτροπής που θα ρυθμίσει το νομικό πλαίσιο παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία

7β.Η δημιουργία υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένως περιφερειακής ενότητας (Νομού), με σκοπό

· την καταγραφή του αριθμού των ΑμεΑ και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, είτε αυτά διαβιούν σε ιδρύματα, είτε κατ΄οίκον,

· την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των γονέων ή των νοσηλευτών-φροντιστών στην οδοντιατρική πρόληψη,

· την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων είτε με επίσκεψη κατ΄οίκον είτε με επίσκεψη στο σχολείο,

· τη διάθεση κινητών οδοντιατρικών μονάδων που θα παρέχουν τακτική οδοντιατρική εξέταση και βασική περίθαλψη στο σχολείο.


7γ. Η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης των ΑμεΑ ανά περιφερειακή ενότητα (νομό)
  • για μεν συνεργάσιμα ΑμεΑ σε Μονάδες Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (π.χ. Κέντρα Υγείας, ιατρεία ΕΟΠΥΥ),
  • για δε μη συνεργάσιμα ΑμεΑ σε Μονάδες Παροχής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας και αντιμετώπιση με γενική αναισθησία (Νοσοκομεία).
Και στις δύο περιπτώσεις η παρεχόμενη περίθαλψη πρέπει να διευρυνθεί προς τον τομέα της Προσθετικής (των εμφυτευμάτων συμπεριλαμβανομένων).
7δ. Η ρύθμιση της κατ’ οίκον παροχής οδοντιατρικής φροντίδας.

Αυτή αποτελεί τμήμα της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Έχει θεσπισθεί από το 1992, όμως δεν εξεδόθησαν οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις. Η μη έκδοσή τους δεν απέτρεψε την άσκηση της κατ’ οίκον παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης. Είναι αναγκαία η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις για τη σωστή παροχή περίθαλψης και την αποφυγή της πλανοδιακής άσκησης. Απαραίτητη είναι και η κοστολόγηση των πράξεων.

7ε. Η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης-τηλεϊατρικής.

Αυτή είναι σημαντική για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών ακόμα και σε περιπτώσεις που παρεμβάλλεται απόσταση μεταξύ ασθενούς και ιατρού και για  κάλυψη ορισμένων αναγκών ΑμεΑ απομεμακρυσμένων περιοχών (δεδομένης της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του ελλαδικού χώρου). Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γίνεται τηλεδιάγνωση, τηλεθεραπεία, τηλεκπαίδευση, τηλεσυμβουλευτική με σημαντικό περιορισμό του κόστους.


Στ. Η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, χορηγιών και δωρεών.

Το σύνολο των ανωτέρω συμπερασμάτων-προτάσεων έχουν ελάχιστο–κυριολεκτικά- χρηματικό κόστος, ενώ σε σύγκριση με το όφελος που θα έχει το σύνολο των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους πανελλαδικά, αλλά και το λειτουργικό όφελος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών του, το κόστος υιοθέτησης και εφαρμογής των παραπάνω προτάσεων κρίνεται πραγματικά μηδενικό.

Τέλος, κοινή πρόταση-πρόκληση όλων των συνδιοργανωτών που απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη, είναι ότι η εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων θα αποτελέσει μια πραγματική τομή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εν μέσω αυτής της μεγάλης κρίσης που διέρχεται η χώρα θα γίνει η αρχή για ένα πραγματικά σύγχρονο σύστημα παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε κάθε πολίτη με ή χωρίς αναπηρία, χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια, σε κάθε γωνιά της χώρας.

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ