Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

19/11/2013ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με Ειδικό Τιμολόγιο Κατανάλωσης Ρεύματος για τη λειτουργία των Ειδικά Πιστοποιημένων ΝΠΙΔ Κοινωνικής Φροντίδας»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά και την παρέμβαση της ΕΣΑμεΑ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής όπου είχε συζητηθεί το Σ/Ν με τίτλο: «Ρυθμίσεις Θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι  το Σ/Ν ψηφίστηκε και είναι ο Ν 4203//2013 (ΦΕΚ Α 235), όπου στο άρθρο 17 και συγκεκριμένα με την παρ. 6 τροποποιείται-συμπληρώνεται το άρθρο 58 του Ν 4001/11, τροποποίηση σύμφωνα με την οποία τα ΝΠΙΔ- Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που διαθέτουν ειδική πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2646/98 και παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, επειδή οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων αυτών γίνεται πλέον με ειδικό τιμολόγιο, προκειμένου να ελαφρυνθούν-υποστηριχθούν οι εν λόγω φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα.

Όσοι από τους φορείς εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2646/98 και έχουν λάβει την ειδική πιστοποίηση, να απευθυνθούν στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ, προκειμένου να ενταχθούν στο Ειδικό Τιμολόγιο που θεσπίστηκε με το άρθρο 17 του Ν 4203/2013.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα συνεχίσει να μετέχει και να στηρίζει τον καθημερινό αγώνα, τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος, να διεκδικεί μεθοδικά και αποτελεσματικά έστω και μικρές λύσεις για κάθε φορέα, για κάθε σύλλογο, για κάθε Άτομο και για κάθε γονιό και οικογένεια Ατόμου με Αναπηρία, για τη βελτίωση της καθημερινότητας κάθε οικογένειας και τη διευκόλυνση της βιωσιμότητας κάθε δομής.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ