Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 2007-2013

6/12/2013
ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από καθημερινές και συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ από το Μάρτιο 2013, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 3/12/2013 η υπ΄ αρ. 5305 (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΟΜΜ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι δικαιούχοι των ενταγμένων πράξεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στον ¶ξονα Προτεραιότητας 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, κατά ένα (1) έτος μετά τη λήξη της αρχικής χρηματοδότησης.

Παρακαλούμε πολύ τους ενδιαφερόμενους φορείς-μέλη μας όπως υποβάλλουν άμεσα αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στην παραπάνω πρόσκληση.

Ο αγώνας μας για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του ειδικού νοσηλείου από τον ΕΟΠΥΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία για τις ΣΥΔ, συνεχίζεται και αναμένουμε άμεσα να έχουμε και εκεί θετικό αποτέλεσμα. 


Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σχετική Πρόσκληση :

Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνΓια την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                     


                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ