Θέσεις/Προτάσεις/Πολιτικές της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Συνάντηση της Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με τον Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντόπουλο

15/5/2008

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντόπουλο πραγματοποίησε στις 14.5.2008 η Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας  κ. Α. Λαγόπουλο στην οποία συζητήθηκε το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2008. Υπ` όψιν του κ. Κωνσταντόπουλου τέθηκαν μια σειρά ζητήματα που αφορούν το εν λόγω ψυχαγωγικό Πρόγραμμα προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα και να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις για την εύρυθμη λειτουργία του.
Ο Πρόεδρος κ. Λαγόπουλος τόνισε τη σημασία αυτού του προγράμματος για τα άτομα με Αναπηρίες, το οποίο αποτελεί το μοναδικό μέσο ψυχαγωγίας τους και την αναγκαιότητα να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να συμμετέχει σ` αυτό. 
Στον Υφυπουργό κ. Κωνσταντόπουλο επιδόθηκε από την Ε.Ε. και σχετικό υπόμνημα με επιμέρους αιτήματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Υπόμνημα
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ