Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

17/12/2013ΠΡΟΣ: -Συνήγορο του Πολίτη
            -Συνήγορο για το Παιδί  


ΚΟΙΝ: -Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αρβανιτόπουλο
           -Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Κεδίκογλου
           -Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Δ/ντή κ. Λολίτσα
           -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εκ περιτροπής και με εμπόδια εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία» 


Αξιότιμοι Κύριοι,

Μετά από επικοινωνία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με συλλόγους γονέων ειδικών σχολείων ανά την Ελλάδα αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάρχουν ακόμα (3 μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους) ελλείψεις (κενά) σε ειδικό εκπαιδευτικό και κυρίως σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό και συγκεκριμένα στις ειδικότητες λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, αλλά κυρίως ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ που είναι η απολύτως απαραίτητη ειδικότητα για την καθημερινότητα των μαθητών με αναπηρία μέσα στις σχολικές μονάδες, ενώ είναι σχεδόν μηδενική η παρουσία σχολικών νοσηλευτών, μιας επίσης σημαντικής ειδικότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως π.χ. επιληπτικών κρίσεων, αυτοτραυματισμών κ.α. σε μαθητές με αναπηρία μέσα στο σχολείο.

Χαρακτηριστικό της τραγικής έλλειψης των δύο αυτών ειδικοτήτων είναι το γεγονός ότι για τις σχολικές μονάδες της Αθήνας τοποθετήθηκαν από 1 έως 2 άτομα ως βοηθητικό προσωπικό σε κάθε ΣΜΕΑΕ, το ίδιο στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο στη Καρδίτσα, το ίδιο στην Αχαΐα, το ίδιο και στη Λάρισα, ενώ δεν τοποθετήθηκε σχολικός νοσηλευτής σε καμία από τις 35 και πλέον σχολικές μονάδες των προαναφερομένων περιοχών, από τις οποίες έχουμε ενημέρωση και καλύπτουν την εκπαίδευση ποσοστού μεγαλύτερου του 70% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού ΑμεΑ της χώρας.

Χαρακτηριστικό δε είναι το παράδειγμα 2 σχολικών μονάδων στο κέντρο της Αθήνας (1 12/θέσιο και 1 6/θέσιο ειδικά δημοτικά σχολεία) οι οποίες λειτουργούν «εκ περιτροπής» για τους μαθητές με αναπηρία, επειδή ο ενάμισης και οι δύο βοηθοί αντίστοιχα, δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε κατά το ήμισυ τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών μας.

Ζητούμε την άμεση θεσμική σας παρέμβαση για την εφαρμογή του Ελληνικού Συντάγματος για την ανεμπόδιστη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στη Δημόσια Ειδική Εκπαίδευση ισότιμα με τους συνομηλίκους τους στη Γενική Εκπαίδευση, του Ν. 3699/2008 για την Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και εξασφαλίζεται ένα σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε όλα τα επίπεδα, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων, την αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης των ΑμεΑ, καθώς και την ενίσχυση του σεβασμού για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Τέλος, επειδή θεωρούμε ότι η μέχρι τώρα λειτουργία της Δημόσιας Εκπαίδευσης για τα ΑμεΑ, εκτός από ανεμπόδιστη, ισότιμη, συμμετοχική που κάθε άλλο παρά είναι για τους μαθητές με αναπηρία στην Ελλάδα, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα από το ΥΠΑΙΘ και τις αρμόδιες Δ/νσεις φτάνει (εάν δεν ξεπερνάει) και τα όρια της ευθείας παραβίασης και καταπάτησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα οποία ως εκπρόσωποι των Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες θα προασπίσουμε τα δικαιώματά τους αυτά με κάθε νόμιμο εθνικό θεσμό και μέσο, εάν χρειαστεί και με προσφυγή μας σε Διεθνείς Θεσμούς και Οργανισμούς.


Με τη βεβαιότητα της άμεσης ανταπόκρισής σας, αναμένουμε την ενημέρωσή μας επί των ενεργειών σας και την εξέλιξη του θέματος. 

 

  Με εκτίμηση 
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                 

                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


20/11/2018 1:56:49 μμ