Ανακοινώσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΤΟ 2015

10/1/2014ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση σε φορείς για την ανάδειξη εκπροσώπων για το 18ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ το 2015»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, το 2015 θα πραγματοποιηθεί το 18ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε θα πρέπει όσοι φορείς-μέλη  δεν έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων, να προετοιμαστούν  ώστε να τις πραγματοποιήσουν εντός του 2014, προκειμένου  να συμμετάσχουν στο Συνέδριο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους, που γίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ως εξής:

Σε κάθε τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με είκοσι ένα (21) ή πάνω από είκοσι ένα (21) και λιγότερα από τριανταπέντε (35) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο.

Σε κάθε δεκαοκτώ (18) επιπλέον ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) επιπλέον αντιπρόσωπος, δηλαδή, Σωματείο με έως και πενήντα τρία (53) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου μετέχει με δύο (2) αντιπροσώπους. Επίσης, δύνανται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη - σύνεδροι, ισάριθμα των τακτικών.

Η ψήφος των μελών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ασκείται προσωπικά, μόνο από γονείς ή κηδεμόνες ή από ΑμεΑ υποστηριζόμενης εκπροσώπησης, και όχι σε περισσότερα του ενός Σωματείου-μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλοψηφία λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνο η προηγηθείσα χρονικά ψήφος σε Σωματείο-μέλος.

Κάθε αντιπρόσωπος Σωματείου-μέλους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του Γονέα ή του Κηδεμόνα Ατόμου με: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες ή του Γονέα ή Κηδεμόνα Ανηλίκου Ατόμου με Αισθητηριακές Αναπηρίες ή να είναι ο ίδιος ¶τομο με μία από τις πέντε (5) κατηγορίες Αναπηρίας: Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες. 

Τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων-Συνέδρων σε κάθε Σωματείο-μέλος παρακολουθεί και επικυρώνει Δικηγόρος.

Παρακαλoύμε να πρoβείτε σε όλες τις απαραίτητες εvέργειες για τηv έγκαιρη εκλoγή τωv αvτιπρoσώπωv τoυ φoρέα σας και με την ολοκλήρωσή τους να αποστείλετε στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ (ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341) τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας πρωτότυπα δικαιολογητικά .

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ